skip to Main Content

De Commissie WedstrijdAtleten bestaat uit atleten die de belangen van de wedstrijdatleten behartigen. De CWA fungeert als de spreekbuis voor de wedstrijdatleten. De commissie staat altijd open voor vragen en opmerkingen. Verder houdt zij zich actief bezig met het wedstrijdbeleid binnen GAC.

De CWA organiseert ook activiteiten voor de wedstrijdatleten, bijvoorbeeld een kamp, een feest of barbecue.

Onder de doelgroep vallen alle wedstrijdatleten, vanaf junior B tot en met de Masters. De commissie zal waar mogelijk de junioren C bij haar activiteiten betrekken.

Judith Rasch, voorzitter

Jurre Wildschut, penningmeester

IBAN: NL47INGB0701692421
tnv J.G. Wildschut

Cas Lutz, algemeen lid

Sterre Weber, algemeen lid

Siem ter Braake, algemeen lid

Mauve Bos, algemeen lid

Jelle Rigter, algemeen lid

Back To Top
X