skip to Main Content

De Wedstrijdatletiekcommissie komt in plaats van het Atletiekteam. De commissie fungeert als het dagelijks bestuur van de wedstrijdatletiek. De Atletiekmanager is vervangen door de voorzitter wedstrijdatletiek, die tevens algemeen bestuurslid is.

De functies binnen de commissie moeten nog nader bepaald worden, net als de precieze taken.

Het GAC bestuur formuleert daarbij de doelstellingen.

De Wedstrijdatletiekcommissie zal het beleid dat nodig is opstellen om deze doelstellingen te realiseren.

In het trainings-technisch beleidsplan is voorheen vastgelegd welke groepen er zijn, wat de maximale groepsgrootte is en welke de toegangseisen zijn. De voorzitter van de commissie (kort voorzitter wedstrijdatletiek) zal leiding geven aan de commissie en de bijbehorende trainers. Zij/hij is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het opgestelde beleid. Om al deze taken te kunnen vervullen wordt de voorzitter wedstrijdatletiek ondersteund door verschillende coördinatoren.

Het Atletiekteam was voorheen verantwoordelijk voor:

• werven en aanstellen van trainers

• verzorgen van scholing en bijscholing van trainers

• vaststellen van trainersbegroting

• krachttrainingen en beheer van de krachtruimte

• medische begeleiding van atleten

• sociale activiteiten/evenementen voor trainers en atleten

Van deze taken zal  komend jaar bepaald worden of deze onder de verantwoordelijkheid van de Wedstrijdatletiekcommissie gaan vallen of dat deze elders ondergebracht worden.

Samenstelling Atletiekteam

Marianne Boelee
voorzitter

Coen Hulsman
penningmeester

Niels Alofsen
algemeen

Aswin Jägers
wedstrijdorganisatie

Onder verantwoordelijkheid van het Atletiekteam vallen nog twee commissies: de Wedstrijd Organisatie Commissie en de Commissie Wedstrijd Atleten .

Back To Top
X