skip to Main Content

Weerwijzer:

geen waarschuwingen

De Wedstrijdatletiekcommissie komt in de plaats van het Atletiekteam. De commissie fungeert als het dagelijks bestuur van de wedstrijdatletiek. De Atletiekmanager is vervangen door de Voorzitter wedstrijdatletiek, tevens algemeen bestuurslid.

De functies binnen de commissie moeten nog nader bepaald worden, net als de precieze taken.

Het GAC-bestuur formuleert daarbij de doelstellingen.

De Wedstrijdatletiekcommissie stelt het beleid op om deze doelstellingen te realiseren.

In het trainings-technisch beleidsplan is voorheen vastgelegd welke groepen er zijn, wat de maximale groepsgrootte is en welke de toegangseisen zijn. De voorzitter van de commissie (kort voorzitter wedstrijdatletiek) geeft leiding aan de commissie en de bijbehorende trainers. Zij/hij is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het opgestelde beleid. Om al deze taken te kunnen vervullen wordt de voorzitter wedstrijdatletiek ondersteund door verschillende coördinatoren.

Het Atletiekteam was voorheen verantwoordelijk voor:

• werven en aanstellen van trainers;

• verzorgen van scholing en bijscholing van trainers;

• vaststellen van de trainersbegroting;

• krachttrainingen en beheer van de krachtruimte;

• medische begeleiding van atleten;

• sociale activiteiten en evenementen voor trainers en atleten.

Van deze taken wordt komend jaar bepaald of deze onder de verantwoordelijkheid van de Wedstrijdatletiekcommissie gaan vallen of dat deze elders ondergebracht worden.

Samenstelling Wedstrijdatletiekcommissie (WAC)

Voorzitter : Vacant

ABCD junioren coordinator: Stephane Wienneke

Pupillen coordinator: John Dankers

Selectie/MILA coordinator: Vacant

WOC afgevaardigde: Aswin Jagers (WOC@gac.nl)

CWA afgevaardigde: Nader te bepalen CWA leden

Penningmeester: Coen Hulsman

wedstrijd en trainings materiaal beheer: Aswin Jagers (aswin.jagers@gach.nl)

Onder de verantwoordelijkheid van de Wedstrijdatletiekcommissie vallen nog twee commissies: de Wedstrijd Organisatie Commissie en de Commissie Wedstrijd Atleten .

Back To Top
X