skip to Main Content

Weerwijzer:

Geen beperkingen.

Plaats in de vereniging 

GAC wordt geleid door een betrokken en ervaren bestuur, bestaande uit vrijwilligers. De bestuursleden zetten zich in voor:

  • het goed functioneren van de verschillende onderdelen van de vereniging;
  • het opstellen, uitvoeren en bewaken van het sportief en financieel beleid;
  • het onderhouden van de contacten met de commissies binnen de club en de diverse evenementen commissies;
  • het onderhouden van de externe contacten met Atletiekunie, verenigingen in de regio, gemeente Hilversum en Nike;
  • het organiseren van Algemene Leden Vergaderingen.

Inhoud en werkzaamheden 

Het betreft de functie van algemeen bestuurslid met als specifiek aandachtspunt het functioneren als contactpersoon voor de Loopsportcommissie. 

Taken 

• functioneren als algemeen bestuurslid

• 1x per vier weken deelnemen aan bestuursvergadering 

• 1e dinsdag van de maand aanschuiven bij de loopsportcommissie vergadering

• Contact houden met voorzitter Loopsportcommissie

• Langere termijn visie ontwikkelen tav de loopsport. 

Geschatte tijdsbesteding

Drie à vijf uur per week.

Een bestuurslid wordt aangesteld voor één bestuurstermijn van 4 jaar. Middels herverkiezing kan deze termijn eenmaal verlengd worden.

Ervaring/kennis 

• Affiniteit met de loopsport; oren en ogen binnen de club;

• Enthousiasme en gedrevenheid;

• Organisatorische/bestuurlijke ervaring; 

• Kennis van de GAC organisatie; 

• Bij voorkeur actieve loopsport en/of wedstrijdatletiek beoefening.

Bij wie kun je informatie opvragen? 

Paul Maas, voorzitter
06-53986366         
bestuur@gach.nl

Back To Top
X