Skip to content

Organisatie
De Junioren zijn onderverdeeld in trainingsgroepen van maximaal 25 atleten. Na de clubkampioenschappen – ieder jaar begin oktober – schuiven de atleten automatisch door naar de volgende leeftijdscategorie, maar niet persé naar een andere trainingsgroep.
De algemene leiding is in handen van de Juniorencoördinator. Iedere trainingsgroep heeft meerdere trainers waarbij één trainer benoemd is tot hoofdtrainer. De hoofdtrainer is het eerste aanspreekpunt voor atleten en ouders/verzorgers bij vragen of problemen.

Er is ALTIJD training, behoudens:
– 4-6 weken zomervakantie, per trainingsgroep te bepalen door de hoofdtrainer
– kerstvakantie
– op trainingsdagen geplande wedstrijden of activiteiten
– extreme weersomstandigheden: onweer of ijzel
– afgelasting door hoofdtrainer

Seizoen 2018/2019 zal bestaan uit de volgende groepen:

ABCD allround

De atleten worden zoveel mogelijk ingedeeld in kleinere groepen met een focus op bijvoorbeeld lopen, springen of werpen. Daarbij houden de D junioren vast aan de gezamenlijke warming up.

De BCD atleten zullen waar gewenst in hun huidige ‘focusgroep’ blijven, de overige atleten zullen verdeeld worden over de deels te vormen groepen. De focus van de groepen is afhankelijk van beschikbare trainers en zal in aanloop naar het nieuwe seizoen bepaald worden. Atleten kunnen altijd aangeven wanneer zij naar een andere allround-groep willen. In overleg met trainer(s) en atleet/ouders kan een overstap gemaakt worden.

Standaard wordt 2 x per week getraind. Om tegemoet te komen aan de wens van gemotiveerde atleten, wordt onderzocht of we vanaf de groepswissel een 3e aanvullende training kunnen aanbieden. Die trainingen zijn niet groepsafhankelijk en zijn toegankelijk voor alle allround-atleten. Nadere informatie hierover volgt in september.

MiLa jong

Vanaf D is het mogelijk om bij de MiLa te trainen. Sommige atleten geven al op jonge leeftijd aan dat zij liefst willen lopen en nauwelijks belangstelling hebben voor de technische onderdelen. Zij kunnen 3x per week terecht bij MiLa jong, Deze groep vraagt de nodige motivatie voor zowel training als wedstrijden. Er wordt enige tijd op proef getraind om zo samen met trainers en ouders te bekijken of dit de juiste stap is.

Wanneer een atleet gekozen heeft voor MiLa jong, kan hij/zij daar doorstromen naar de volgende MiLa groepen. Dit gebeurt altijd in overleg met de betreffende trainers. Natuurlijk is het altijd mogelijk bij de allround te gaan trainen.

CD+

Atleten die uitermate gemotiveerd zijn om te trainen en tevens veel wedstrijden willen doen, kunnen uitgenodigd worden om bij D+  te gaan trainen. Trainingen zijn 3x per week. Alle technische onderdelen en middenafstand komen bij deze groep aan bod.

Na 2 jaar D+ stroomt de atleet door naar C+.

Een atleet is niet verplicht naar de D+/C+ te gaan, er kan ook gekozen worden voor mila of allround.  Als de atleet of trainer vindt dat doorstromen naar D+/C+ niet gewenst is, vindt overleg plaats. Er wordt gezocht naar een groep waar de atleet goed tot zijn/haar recht komt.

Om de overgang naar een plusgroep te vergemakkelijken wordt na de eerste 6 weken een evaluatiegesprek gehouden met de atleet (+ ouders). De uitkomst van dat gesprek bepaalt de volgende stap:

  • Is de uitkomst dat de atleet in de juiste groep zit, blijft de situatie als die is.
  • Is atleet of trainer nog niet zeker of de juiste stap is gezet, blijft de atleet verder trainen en vindt na nogmaals ca. 6 weken opnieuw een evaluatie plaats.  
  • Is de stap naar de nieuwe plusgroep niet de juiste volgens de atleet of trainer, wordt gekeken welke groep dan geschikt is om naartoe te gaan.

Na C+ stroomt de atleet in principe door naar de zgn. selectie. Ook dit gaat in overleg met de trainers. Hier wordt het aantal trainingen opgevoerd naar 5x per week.

Is selectie geen optie, dan wordt gekeken naar andere mogelijkheden binnen de vereniging.

Werpen

Binnen de selectie bestaat ook een werpgroep voor kogel, kogelslingeren, discuswerpen en gewichtwerpen. Geschikte atleten kunnen in overleg aansluiten bij deze groep.

BiCz

De historisch ontstane groep is begonnen als gewone BC+ groep en stond de groep model voor de allround groepen met een eigen focus. Het idee is geweest om te fungeren als plusgroep voor B atleten en ouder. De groep bestaat inmiddels uit ca. 25 atleten van junior C t/m senioren. Er kan 5x per week op alle onderdelen getraind worden. Gezien de grootte van groep, kan een atleet op dit moment slechts bij uitzondering toegevoegd worden. Motivatie en wedstrijdgerichtheid spelen daarbij een grote rol.

Back To Top