skip to Main Content

Weerwijzer:

Geen beperkingen.

Doelstelling

Faciliteren van de trainingen, wedstrijden en activiteiten van alle baanatleten.

Hoofdtaken

  1. Het Atletiekteam fungeert als het dagelijks bestuur van de Baanatletiek. 
  2. Opstellen, actualiseren en uitvoeren van een beleidsplan Baanatletiek, gebaseerd op de door het bestuur geformuleerde doelstellingen;
  3. Verantwoordelijk voor financieel beleid Baanatletiek;
  4. Faciliteren in- en uitstroom baanatleten i.s.m. ledenadministratie;
  5. Werven, aanstellen en opleiden/begeleiden van trainers Baanatletiek;
  6. Actief overleg met andere commissies  betreffende baan- en materiaalbehoefte, wedstrijdprogramma en prestatieregistratie en sociale activiteiten.

Samenstelling Atletiekteam

Atletiekmanager/ voorzitter : Peter van der Schoot

Junioren en Senioren coordinator: Stephane Wienneke

Pupillen coordinator: John Dankers

Selectie coördinator: Niels Alofsen

WOC en materiaal beheer: Aswin Jägers

Entree begeleiding: Jessica Breunesse

Penningmeester: Coen Hulsman

Back To Top
X