skip to Main Content

Weerwijzer:

Geen beperkingen.

Doelstelling

Faciliteren van de trainingen, wedstrijden en activiteiten van alle wedstrijdatleten.

Hoofdtaken

 1. Het atletiekteam fungeert als het dagelijks bestuur van de wedstrijdatletiek. De voorzitter wedstrijdatletiek geeft leiding aan het atletiekteam en is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het opgestelde beleid. Daartoe wordt de voorzitter ondersteund door verschillende teamleden
 2. Opstellen, actualiseren en uitvoeren van een beleidsplan wedstrijdatletiek, gebaseerd op de door het bestuur geformuleerde doelstellingen;
 3. Opstellen van een financiele begroting;
 4. Opstelen, actualiseren en uitvoeren van het trainingstechnisch beleidsplan wedstrijdatletiek;
 5. Faciliteren in- en uitstroom atleten i.s.m. ledenadministratie;
 6. Werven, aanstellen en opleiden/begeleiden van trainers wedstrijdatletiek;
 7. Beheer van wedstrijdatletiek gerelateerde uitgaven en inkomsten, waaronder onkostenvergoeding trainers, materiaal, wedstrijddeelname, etc.;
 8. Actief overleg met Commissie Beheer over baan- en materiaalbehoefte
 9. Actief overleg met WOC over wedstrijdprogramma en prestatieregistratie
 10. Actief overleg over sociale activiteiten met diverse betrokken partijen
 11. Beheer wedstrijd, trainings en bootcamp materialen en krachtruimte inventaris

Samenstelling Atletiekteam

Atletiekmanager/ voorzitter : Peter van der Schoot

ABCD junioren coordinator: Stephane Wienneke

Pupillen coordinator: John Dankers

Selectie coördinator: Vacant

A-atletiek coördinator: Marianne Boelee

WOC afgevaardigde: Aswin Jägers

Entree begeleiding: Jessica Breunesse

CWA afgevaardigde: Vacant

Penningmeester: Coen Hulsman

Wedstrijd- en training materiaal beheer: Aswin Jägers

Onder de verantwoordelijkheid van het Atletiekteam vallen de volgende commissies:
Wedstrijd Organisatie Commissie
Commissie Wedstrijd Atleten
Jeugdcommissie

Back To Top
X