Skip to content

Doelstelling

Faciliteren van de trainingen, wedstrijden en activiteiten van alle baanatleten.

Hoofdtaken

  1. Het Atletiekteam fungeert als het dagelijks bestuur van de Baanatletiek. 
  2. Opstellen, actualiseren en uitvoeren van een beleidsplan Baanatletiek, gebaseerd op de door het bestuur geformuleerde doelstellingen;
  3. Verantwoordelijk voor financieel beleid Baanatletiek;
  4. Faciliteren in- en uitstroom baanatleten i.s.m. ledenadministratie;
  5. Werven, aanstellen en opleiden/begeleiden van trainers Baanatletiek;
  6. Actief overleg met andere commissies  betreffende baan- en materiaalbehoefte, wedstrijdprogramma en prestatieregistratie en sociale activiteiten.

Samenstelling Atletiekteam

Atletiekmanager/voorzitter : Peter van der Schoot

Junioren en seniorencoördinator: Stephane Wienneke

Pupillencoördinator: John Dankers

Selectiecoördinator: Niels Alofsen

WOC en materiaalbeheer: Aswin Jägers

Entreebegeleiding: Jessica Breunesse

Penningmeester: Coen Hulsman

Back To Top