skip to Main Content

Weerwijzer:

Geen waarschuwingen

Het Atletiekteam fungeert als het dagelijks bestuur van de wedstrijdatletiek. De atletiekmanager is vooralsnog ook algemeen bestuurslid.

De functies binnen de commissie moeten nog nader bepaald worden, net als de precieze taken.

Het GAC-bestuur formuleert daarbij de doelstellingen.

Het Atletiekteam stelt het beleid op om deze doelstellingen te realiseren.

In het trainings-technisch beleidsplan is voorheen vastgelegd welke groepen er zijn, wat de maximale groepsgrootte is en welke de toegangseisen zijn. De atletiekmanager geeft leiding aan de commissie en de bijbehorende trainers. Zij/hij is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het opgestelde beleid. Om al deze taken te kunnen vervullen wordt de atletiekmanager ondersteund door verschillende coördinatoren.

Het Atletiekteam was voorheen verantwoordelijk voor:

• werven en aanstellen van trainers;

• verzorgen van scholing en bijscholing van trainers;

• vaststellen van de trainersbegroting;

• krachttrainingen en beheer van de krachtruimte;

• medische begeleiding van atleten;

• sociale activiteiten en evenementen voor trainers en atleten.

Van deze taken wordt komend jaar bepaald of deze onder de verantwoordelijkheid van het Atletiek team gaan vallen of dat deze elders ondergebracht worden.

Samenstelling Atletiekteam

Atletiekmanager/ voorzitter : Vacant

ABCD junioren coordinator: Stephane Wienneke

Pupillen coordinator: John Dankers

Selectie/MILA coordinator: nader te bepalen trainers

WOC afgevaardigde: Nader te bepalen

CWA afgevaardigde: Nader te bepalen CWA leden

Penningmeester: Coen Hulsman

Wedstrijd en trainings materiaal beheer: Aswin Jagers (aswin.jagers@gach.nl)

Onder de verantwoordelijkheid van het Atletiekteam vallen nog twee commissies: de Wedstrijd Organisatie Commissie en de Commissie Wedstrijd Atleten .

Back To Top
X