Skip to content

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is ENG.png
GAC vindt het belangrijk dat iedereen van haar of zijn sport kan genieten. We willen een club zijn waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht iemands sportieve capaciteiten of achtergrond. Veel mensen binnen de club zetten zich hiervoor op een positieve manier in. Desondanks kan het voorkomen dat iemand met een probleem kampt dat hij/zij bij iemand in vertrouwen zou willen voorleggen. Je kunt daarbij denken aan (seksuele) intimidatie, agressie, discriminatie, of vermoedens van kindermishandeling – allemaal vormen van gedrag die niet thuis horen in een goed en stimulerend sportklimaat.

Het bestuur van GAC heeft Helene Heckman en Fred Verkerk aangesteld als vertrouwenspersonen. Bij hen kan iedereen terecht als het gaat om vragen, een gesprek of een melding van ontoelaatbaar gedrag binnen de club.

Zij zijn te bereiken via vertrouwenspersoon@gach.nl en op 06-40484917 (Helene) en 06-26492295 (Fred).
De vertrouwenspersoon is aanspreekbaar voor ondersteuning en advisering, is neutraal en zal altijd in overleg en met toestemming van de melder van een probleem vervolgstappen nemen. De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht over de zaken die gemeld worden.

Leden en ouders van minderjarige leden respecteren over het algemeen elkaars grenzen. Grenzen die meestal heel vanzelfsprekend zijn, maar die af en toe expliciet gemaakt moeten worden omdat gedrag dat door de een als een ‘leuke manier van omgaan’ wordt beschouwd voor een ander te ver gaat. Wanneer een ander jou lastig valt met zijn of haar gedrag en je zelf niet meer weet hoe je de situatie moet oplossen, kun je verschillende dingen doen. Je kunt de hulp van een teamgenoot, trainer of het bestuur inroepen. Je kunt echter ook contact opnemen met de vertrouwenspersonen van GAC. Indien noodzakelijk of gewenst kan de vertrouwenspersoon je ook doorverwijzen naar een andere instantie. Bij meer extreme vormen van ongewenst gedrag kan een formele maatregel noodzakelijk zijn.

De vertrouwenspersoon handelt uitsluitend naar aanleiding van een rechtstreeks verzoek van een clublid en met diens toestemming. Voor alle stappen die de vertrouwenspersoon onderneemt is de toestemming van de melder vereist. De vertrouwenspersoon waarborgt te allen tijde de vertrouwelijkheid en dient geheimhouding in acht te nemen omtrent de reden tot consultatie van de vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon heeft een taak  bij het in stand houden of zelfs verbeteren van de omgangsvormen welke bijdragen aan het gevoel van veiligheid en vertrouwdheid voor individuele leden. Wij hopen zo als vertrouwenscontactpersoon, samen mét alle leden, een bijdrage te leveren aan een veilige clubcultuur.

Lees voor meer informatie ook het Gedrags- & Veiligheidsprotocol

Back To Top