Skip to content

In de volgende tabel vind je de niveaus van de sportief wandelen trainingsgroepen. Het niveau wordt vooral bepaald door de wandelsnelheid die je gemiddeld kunt halen.

NiveauHaalbare snelheidOpmerking
Agemiddeld 4,5 km/hlicht programma
A/Bgemiddeld 4,7 km/h, met versnellingen tot 5,0 km/h
Bgemiddeld 5,0 km/h, met versnellingen tot 6 km/h
Cgemiddeld 5,5 km/h, met versnellingen tot 6,5 km/h
C+gemiddeld 5,6 - 5,7 km/h, afhankelijk van route, 2 versnellingen
Dgemiddeld 6,0 km/h, met versnellingen van 7 km/h en hoger
Power Walking Cgemiddeld 5,5 km/h, met versnellingen tot 6,5 km/hoefeningen tijdens training
Back To Top