skip to Main Content

Weerwijzer:

Geen beperkingen.

Contributie 2020

De contributie verschilt per categorie, zie onderstaand overzicht.
Zie ook het gedetailleerde overzicht over de opbouw van de contributiebedragen.

wedstrijdatletiek allround leeftijd dit jaar contributie per jaar
smurfengroep en minipupillen 5, 6 en 7 € 134,70
A, B en C pupillen 8 t/m 11 € 217,55
C en D junioren 12 t/m 15 € 224,85
A en B junioren* 16 t/m 19 € 277,05
masters en senioren* 20 t/m 64 € 287,20
masters 65+ * 65 tot …. € 263,40

 

wedstrijdatletiek specialisatie leeftijd dit jaar contributie per jaar
C en D junioren 14 en 15 € 269,65
A en B junioren* 16 t/m 19 € 321,85
masters en senioren* 20 t/m 64 € 332,00

 

loopsport leeftijd dit jaar contributie per jaar
hardlopen, sportief wandelen,
bootcamp en nordic walking
18 t/m 64 € 166,65
hardlopen, sportief wandelen,
bootcamp en nordic walking
65 tot …. € 151,85

 

overig leeftijd dit jaar contributie per jaar
A-Atletiek pupillen ** 7 t/m 11 € 209,30
A-Atletiek junioren *** 12 t/m 19 € 210,15
A-Atletiek volwassenen**** vanaf 20 tot… € 211,45
niet sportieve leden/ basislid 16 tot …. € 84,65
gebruik kracht en fitnessruimte
door niet-wedstrijdleden
16 tot …. € 52,20
donateursbijdrage € 44,80

*    inclusief gebruik krachtruimte
**  bij wedstrijddeelname plus € 8,25 voor de wedstrijdlicentie
*** bij wedstrijddeelname plus € 14,70 voor de wedstrijdlicentie
**** bij wedstrijddeelname plus € 23,55 voor de wedstrijdlicentie

Inning van de contributie vindt plaats via automatische incasso. Dit kan naar keuze per jaar (omstreeks 5 januari) of per kwartaal (op of omstreeks 5 januari, 5 april, 5 juli en 5 oktober).

Bij de incasso in januari wordt ook de Atletiekunie bondscontributie en eventuele overige jaarlijkse kosten zoals de wedstrijdlicentie afgeschreven.

Gezinskorting

Om in aanmerking te komen voor gezinskorting moet voldaan worden aan twee voorwaarden:

  1. De gezamenlijke GAC contributie moet een jaarlijks vastgesteld grensbedrag te boven gaan. Alleen de GAC contributie dus, alle andere kosten tellen niet mee. Zie het gedetailleerde overzicht.
  2. De contributie van alle gezinsleden moet worden betaald vanaf één rekening

Tot een gezin worden gerekend personen die gehuwd zijn of samenwonen en hun kinderen die per 1 januari jonger zijn dan 18 jaar. Hetzelfde geldt voor één ouder gezinnen. Kinderen die per 1 januari tussen de 18 en 27 jaar zijn, volledig dagonderwijs volgen en dientengevolge nog voor een belangrijk deel op kosten van hun ouder(s) leven worden eveneens tot het gezin gerekend. Zij mogen zowel thuis als uitwonend zijn.

Zolang alle kinderen jonger zijn dan 18 jaar wordt de gezinskorting automatisch verleend, maar zodra één van hen ouder is moet de korting worden aangevraagd door het invullen van een aanvraagformulier dat hier te vinden is.

Laag inkomen

Bij de gemeente Hilversum bestaat een aantal ondersteuningsmogelijkheden voor deelname aan sportactiviteiten. Hiervoor geldt een aantal voorwaarden. Meer informatie is te lezen op het sociaal plein van de gemeente Hilversum.

Ouders van jongeren kunnen een beroep doen op het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Afhankelijk van je woonplaats vind je meer informatie op de website van Noord-Holland of op de website van Utrecht.
Naast de bijdrage van het jeugdsportfonds kan er ook een (aanvullende) vergoeding aangevraagd worden bij de Stichting Leergeld.

Opschorten lidmaatschap

In speciale omstandigheden kan aan de ledenadministratie verzocht worden om het lidmaatschap tijdelijk op te schorten. Opschorting kan voor maximaal 6 maanden worden verleend. Ook als je even niet kunt komen trainen loopt een deel van de kosten door. Daarom wordt tijdens de periode van opschorting 50% van de contributie berekend. Een verzoek wordt beoordeeld door de ledenadministratie en penningmeester.

Back To Top
X