Skip to content

Contributie 2023

De contributie verschilt per categorie, zie onderstaand overzicht.
Zie ook het gedetailleerde overzicht over de opbouw van de contributiebedragen en de vergelijking 2022-2023 .

Wedstrijdatletiek allround leeftijd dit jaar contributie per kwartaal jaarbijdrage atletiekunie
D en E pupillen 5, 6 en 7 € 32,50 € 16,45
A, B en C pupillen 8 t/m 11 € 52,80 € 25,35
C en D junioren 12 t/m 15 € 52,80 € 33,20
A en B junioren* 16 t/m 19 € 67,00 € 33,20
masters en senioren* 20 t/m 64 € 67,00 € 44,15
masters 65+ * 65 tot …. € 60,30 € 44,15

 

Wedstrijdatletiek specialisatie leeftijd dit jaar contributie per kwartaal jaarbijdrage atletiekunie
C en D junioren 14 en 15 € 65,00 € 33,20
A en B junioren* 16 t/m 19 € 79,20 € 33,20
masters en senioren* 20 t/m 64 € 79,20 € 44,15

 

Loopsport leeftijd dit jaar contributie per kwartaal jaarbijdrage atletiekunie
hardlopen, sportief wandelen,
bootcamp en nordic walking
18 t/m 64 € 40,60 € 18,80
hardlopen, sportief wandelen,
bootcamp en nordic walking
65 tot …. € 36,55 € 18,80

 

Aangepaste Atletiek leeftijd dit jaar contributie per kwartaal jaarbijdrage atletiekunie
A-Atletiek pupillen ** 7 t/m 11 € 52,80 € 16,45
A-Atletiek junioren *** 12 t/m 19 € 52,80 € 17,35
A-Atletiek volwassenen**** vanaf 20 tot… € 52,80 € 18,80

 

Overig leeftijd dit jaar contributie per kwartaal jaarbijdrage atletiekunie
Gebruik kracht en fitnessruimte
door niet-wedstrijdleden
16 tot …. € 14,20
Donateursbijdrage € 12,20
Basislid € 18,30 € 18,80

*    inclusief gebruik krachtruimte
**  bij wedstrijddeelname plus € 8,80 voor de wedstrijdlicentie
*** bij wedstrijddeelname plus € 15,65 voor de wedstrijdlicentie
**** bij wedstrijddeelname plus € 25,05 voor de wedstrijdlicentie.

Inning van de contributie vindt plaats via automatische incasso per kwartaal (op of omstreeks 5 januari, 5 april, 5 juli en 5 oktober).

Bij de incasso in januari wordt ook de Atletiekunie bondscontributie en eventuele overige jaarlijkse kosten zoals de wedstrijdlicentie afgeschreven.
Naar inschrijven.

Gezinskorting
Om in aanmerking te komen voor gezinskorting moet voldaan worden aan twee voorwaarden:

  • De gezamenlijke GAC contributie moet een jaarlijks vastgesteld grensbedrag te boven gaan. Alleen de GAC contributie dus, alle andere kosten tellen niet mee. Zie het gedetailleerde overzicht.
  • De contributie van alle gezinsleden moet worden betaald vanaf één rekening

Tot een gezin worden gerekend personen die gehuwd zijn of samenwonen en hun kinderen die per 1 januari jonger zijn dan 18 jaar. Hetzelfde geldt voor één ouder gezinnen. Kinderen die per 1 januari tussen de 18 en 27 jaar zijn, volledig dagonderwijs volgen en dientengevolge nog voor een belangrijk deel op kosten van hun ouder(s) leven worden eveneens tot het gezin gerekend. Zij mogen zowel thuis als uitwonend zijn.
De gezinskorting wordt automatisch verleend. We rekenen er op dat u aan ons doorgeeft wanneer kinderen van 18 jaar en ouder niet meer (grotendeels) voor uw kosten komen (m.a.w. voldoende eigen inkomen hebben).

Studentenkorting
Om in aanmerking te komen voor studentenkorting moet voldaan worden aan twee voorwaarden:

  • Je volgt volledig dagonderwijs als student
  • Je maakt a.g.v. de studie slechts beperkt gebruik van het trainingsaanbod van jouw GAC trainingsgroep

De korting bedraagt 50% van het normale contributiebedrag, exclusief aanvullende kosten voor de wedstrijdlicentie.
Na toekenning wordt de studentenkorting automatisch verleend. We rekenen er op dat je aan ons doorgeeft wanneer de studieperiode beëindigd is.

Additionele trainingen
Naast het uitgebreide trainingsaanbod in de groepen, wordt een beperkt aantal aanvullende specialisatietrainingen aangeboden. Deze trainingen vallen buiten het reguliere aanbod, maar worden wel door GAC-trainers en onder verantwoordelijkheid van de vereniging gegeven. De betrokken trainers ontvangen voor deze werkzaamheden een vergoeding die niet door de contributie wordt gedekt, derhalve wordt een aanvullende bijdrage gevraagd.

Laag inkomen
Bij de gemeente Hilversum bestaat een aantal ondersteuningsmogelijkheden voor deelname aan sportactiviteiten. Hiervoor geldt een aantal voorwaarden. Meer informatie is te lezen op het sociaal plein van de gemeente Hilversum. Ouders van jongeren kunnen een beroep doen op het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Afhankelijk van je woonplaats vind je meer informatie op de website van Noord-Holland of op de website van Utrecht.
Naast de bijdrage van het jeugdsportfonds kan er ook een (aanvullende) vergoeding aangevraagd worden bij de Stichting Leergeld. Sociaal fonds GAC. GAC heeft een sociaal fonds opgezet met het doel om sporten bij GAC mogelijk te maken voor leden die het financieel erg moeilijk hebben en die buiten gemeentelijke en andere ondersteuningsregelingen vallen. Voor deze leden is een contributieverlaging mogelijk. Het resterende gedeelte van de contributie zal dan vanuit het fonds worden bijgepast. Het fonds wordt mogelijk gemaakt door Klaverblad, onze sponsor die de sport in de breedte stimuleert.
Trainers kunnen het bestaan van dit fonds aan hun groepen bekendmaken en een eventueel beroep van een lid op het fonds ondersteunen. De contributieverlaging is standaard 50%, maar kan in overleg worden aangepast aan een specifieke situatie.
Een verzoek om een bijdrage uit het sociaal fonds kan worden gericht aan: bestuur@gach.nl.
Een dergelijk verzoek zal vertrouwelijk worden behandeld.

Opschorten lidmaatschap
In speciale omstandigheden kan aan de ledenadministratie verzocht worden om het lidmaatschap tijdelijk op te schorten. Opschorting kan voor maximaal 6 maanden worden verleend. Ook als je even niet kunt komen trainen loopt een deel van de kosten door. Daarom wordt tijdens de periode van opschorting 50% van de contributie berekend. Een verzoek wordt beoordeeld door de ledenadministratie en penningmeester.

Back To Top