skip to Main Content

De Sport Medische Commissie (SMC) heeft tot taak de leden van de vereniging zoveel mogelijk te ondersteunen in een blessure-vrije deelname aan deze tak van sportbeoefening. Uitgangspunten hierbij zijn preventie, adviezen, voorlichting en zo nodig begeleiding.

GAC biedt eerste hulp bij blessures. Op dinsdag, donderdag en zaterdag kun je na de training op het spreekuur terecht met je (dreigende) blessure, maar ook voor sportmedische vragen en adviezen.

Verder organiseert de commissie de volgende activiteiten:

  • Sportmassage
  • Screening wedstrijatleten: Voorlopig worden de atleten van de meerkampgroepen jaarlijks gescreend. Na aanleiding van de uitslag van deze screening kan de training van de betreffende atleet worden aangepast door de trainer.
  • Blessureherstelgroep: De SMC stimuleert en controleert het traject van de uitbehandelde recreatieve atleet, terug naar zijn of haar oude niveau door middel van de blessurehersteltrainingen.
  • Preventie praatje voor deelnemers aan de startersclinic hardlopen: 2x per jaar werkt een van de fysiotherapeuten van GAC mee aan een kort praatje over de “blessure gevaren” van het wandelen/hardlopen. Op deze website kunt u op de pagina blessures meer lezen over veel voorkomende atletiek blessures en de eventuele meest toegepaste behandeling
  • Na en bijscholing trainers: indien gewenst wordt er door de SMC mee gewerkt aan de bijscholingscursussen voor de diverse trainers binnen GAC.
  • EHBSO/Reanimatie: De SMC probeert alle trainers van GAC jaarlijks te voorzien van de meest recente informatie betreffende EHBSO en reanimatie.
  • Rubriek: “Van de Fysiotherapeut”; hierin willen we in de toekomst informatie geven naar onze leden toe, over zaken die met het lopen te maken kunnen hebben

Samenstelling commissie
smc@gach.nl

Hans Hofman coördinator SMC, sportfysiotherapeut, docent fysiotherapie
Jan Pijl trainer en manueeltherapeut
Dik Zeldenrijk trainer en sportmasseur
Back To Top
X