Skip to content

De Sport Medische Commissie (SMC) heeft tot taak de leden van de vereniging zoveel mogelijk te ondersteunen in een blessure-vrije deelname aan deze tak van sportbeoefening. Uitgangspunten hierbij zijn preventie, adviezen, voorlichting en zo nodig begeleiding.

GAC biedt eerste hulp bij blessures. Op dinsdag, donderdag en zaterdag kun je na de training op het spreekuur terecht met je (dreigende) blessure, maar ook voor sportmedische vragen en adviezen.

Verder organiseert de commissie de volgende activiteiten:

  • Sportmassage.
  • Screening wedstrijdatleten: Voorlopig worden de atleten van de meerkampgroepen jaarlijks gescreend. Naar aanleiding van de uitslag van deze screening kan de training van de betreffende atleet worden aangepast door de trainer.
  • Blessureherstelgroep: De SMC stimuleert en controleert het traject van de uitbehandelde recreatieve atleet, terug naar zijn of haar oude niveau door middel van de blessurehersteltrainingen.
  • Preventiepraatje: 2x per jaar werkt een van de fysiotherapeuten van GAC mee aan een kort praatje over de “blessure gevaren” van het wandelen en hardlopen voor deelnemers van de startersclinic. Op de pagina blessures kunt u meer lezen over veel voorkomende atletiekblessures en de meest toegepaste behandeling.
  • Na- en bijscholing trainers: Indien gewenst werkt de SMC mee aan bijscholingscursussen voor de diverse trainers binnen GAC.
  • EHBSO/Reanimatie: De SMC probeert alle trainers van GAC jaarlijks te voorzien van de meest recente informatie betreffende EHBSO en reanimatie.
  • Rubriek: “Van de Fysiotherapeut”; hierin willen we in de toekomst informatie geven naar onze leden toe, over zaken die met het lopen te maken kunnen hebben.

Samenstelling commissie
smc@gach.nl

Hans Hofman coördinator SMC, sportfysiotherapeut, docent fysiotherapie,
06-21818107 hofman.hans@planet.nl
Dik Zeldenrijk trainer en sportmasseur
Back To Top