Skip to content

Trainen en blessures horen helaas bij elkaar. 

Een mensenlichaam verkeert op allerhande niveaus in evenwicht. Zo wordt bijvoorbeeld je lichaamstemperatuur nauwkeurig op ongeveer 37 graden gehouden. In en buiten de cellen van je lichaam wordt een nauwkeurige balans van zouten onderhouden. Het lichaam streeft naar een balans. Dit heet homeostase. Wil je iets aan je lichaam veranderen (beter maken), dan moet je deze homeostase (balans) verstoren. Dat bereik je met training.

De kunst van het trainen is om zo te doseren dat de verstoring tot verbetering leidt. Het is echter gemakkelijk om te ver te gaan. Gevolg: een blessure.

Je kunt grofweg twee typen blessures onderscheiden:

  • acute blessure (bijvoorbeeld een verstuikte enkel)
  • overbelastingsblessure

Een overbelastingsblessure ontstaat als je langdurig een beetje te ver gaat.

Wat te doen bij een blessure?

Als je tijdens een training een blessure krijgt of last van een blessure krijgt, kun je het beste advies vragen aan je trainer. Hij of zij zal doorgaans het volgende adviseren:

  • Sport niet door bij problemen (als je ver van het clubhuis bent, zal iemand je helpen om terug te komen en zonodig hulp te zoeken).
  • Zorg ervoor dat je een goede diagnose met bijbehorend behandelplan krijgt. Dat kan ook bij de clubfysiotherapeuten van de Sport Medische Commissie (spreekuur).

Bij het meerendeel van de blessures kun je (met aanpassingen in je training) blijven bewegen en sporten. Hiervoor is een goed herstelplan essentieel.

  • Zorg ervoor dat je sterker terugkomt van een blessure. De clubfysiotherapeuten kunnen je hierbij helpen. Voor de recreatieve lopers is er een speciale blessure-herstelgroep.

Vroegtijdig herkennen van een overbelastingsblessure

Overbelastingsblessures komen sluipend. Het vervelende daarvan is dat de blessure al in een vergevorderd stadium is voordat je actie onderneemt. Gelukkig zijn er wel signalen die je kunnen alarmeren:

  • Je bent direct na het opstaan stijf en/of komt moeizaam de trap af.
  • In het begin van een training voel je stijfheid of milde pijn die tijdens de training verdwijnt.

Dat laatste wordt nogal eens verkeerd geïnterpreteerd: “Trainen is blijkbaar goed, want de pijn gaat er van weg….”. Negeer dit signaal echter niet; het is vaak een van de eerste tekenen van een overbelasting.

Blessure ABC

Op de sites Sport en Gezondheid van de atletiekunie en Sportzorg.nl kun je veel antwoorden vinden op sportmedische vragen.

Back To Top