Skip to content

In de geschiedenis van GAC heeft de uitwisseling met atleten van de ‘Epsom and Ewell Harriers’ een belangrijke plaats. E&E Harriers is een oude atletiekclub die al in 1890 ontstond, daarbij vergeleken is GAC een broekie. Harrier is overigens het Engelse woord voor een sierlijke en zeer snelle roofvogel, de kiekendief (je hebt ze in allerlei soorten: grauwe, blauwe, bruine en nog een tiental andere).

Pal na de Tweede Wereldoorlog leefde overal in Europa het gevoel dat ‘er meer samen gedaan moest worden’. Het werd populair om als gemeente een ‘jumelage’ aan te gaan met een plaats in het buitenland. Steden gingen een band aan met elkaar. In ons land is dat een beetje uit de mode geraakt maar in veel buitenlanden zie je onder de plaatsnaamborden nog dat Neckarsulm Am See zich verbonden voelt met Narbonne Plage.

In 1946 zocht Hilversum een zustergemeente in Engeland – het werd duostad Epsom and Ewell in het Graafschap Surrey, ten zuidoosten van London. Uit de geschiedenisboeken citeren we: “In het begin van het jaar ontving het bestuur van de G.A.C. een brief van het Gemeentebestuur, waarin werd medegedeeld dat in Augustus een ploeg Hilversumse athleten naar Epsom and Ewell gezonden zou worden.”

De zaken liepen iets anders: in 1946 vond het eerste bezoek van de Engelsen aan Hilversum plaats. “Op Zaterdag 14 September reisde een commissie van ontvangst, bestaande uit de heren G. Ridderikhof, ir. P.C. Tissot van Patot en D. Brouwer de gasten tegemoet, die in Amsterdam zouden aankomen. Op het perron van Hilversum waren namens het Gemeentebestuur wethouder Roelse en oud-wethouder Verbeek ter begroeting aanwezig. In het Hof van Holland werd door het Gemeentebestuur een diner aangeboden, tijdens hetwelke burgemeester Hellenberg Hubar zijn ambtgenoot David Reid en de athleten begroette.”

“Nadat iedere Engelse athleet kennis had gemaakt met zijn of haar pleegouders maakte men zich gereed voor de officiële ontvangst in de Burgerzaal van het Raadhuis, waar Pierre Palla, het A.V.R.O.-dansorkest de Skymasters en verschillende andere artiesten voor het ontspanningsgedeelte zorgden.”

Werd er ook nog gesport? Je zou het haast vergeten (we slaan excursies naar de K.R.O.-studio, Arnhem, Nijmegen, Sonsbeek en bezoekjes aan oorlogskerkhoven en gedenktekens maar even over). “De Zondag begon met de grote wedstrijd in het 25-jarig Sportpark, bijgewoond door ongeveer 2000 toeschouwers. Met 1 puntje meer (35-34) mocht de G.A.C. winnen. De radio gaf een uitgebreide reportage.”

Na dat eerste bezoek van ‘de Engelsen’ zijn er nog vele gevolgd. De ons bekende wedstrijden met en tegen de E&E Harriers zijn:

Jaar locatie winnaar
1946 Hilversum GAC
1947 Epsom & Ewell Epsom & Ewell
1949 Hilversum GAC
1950 Epsom & Ewell Epsom & Ewell
1952 Hilversum GAC
1953 Epsom & Ewell Epsom & Ewell
1965 Hilversum GAC
1967 Epsom & Ewell Epsom & Ewell
1970 Hilversum Epsom & Ewell
1971 Epsom & Ewell Epsom & Ewell
1973 Hilversum Epsom & Ewell
1975 Epsom & Ewell Epsom & Ewell
1980 Hilversum GAC
1983 Epsom & Ewell Epsom & Ewell
1986 Hilversum GAC
1990 Epsom & Ewell GAC
1994 Hilversum GAC
1996 Epsom & Ewell GAC
1998 Hilversum Epsom & Ewell
2000 Epsom & Ewell GAC
2002 Hilversum Epsom & Ewell
2004 Epsom & Ewell GAC
2006 Hilversum Epsom & Ewell
2008 Epsom & Ewell GAC
2010 Hilversum GAC
2012 Epsom & Ewell GAC
Back To Top