Skip to content

Om een grote en actieve club als GAC draaiende te houden hebben we veel commissies. Zij zorgen voor de uitvoering van het clubbeleid op alle mogelijke terreinen. Verder ondersteunen en organiseren ze samen met de vrijwilligers de clubactiviteiten. Bestuursleden onderhouden het contact met deze commissies. Zo weten ze waar de commissies mee bezig zijn en bewaken ze de uitvoering van het meerjarenbeleid.

Overzicht commissies

Baanatletiek zaken

wedstrijd organisatie

beheer en onderhoud clubhuis en baan

website, nieuwsbrief, GAC magazine, facebook

openstelling kantine, planning bardienst

loopteam, opleidingsteam, evenemententeam

werven sponsoren, adverteerders

fysiotherapie, sportmassage, begeleiden trainers, blessureherstelgroep

Back To Top