skip to Main Content

Weerwijzer:

Avondtraining afgelast voor de recreatie loopsport. Evening training cancelled for recreational running

GAC wordt geleid door een betrokken en ervaren bestuur, bestaande uit vrijwilligers. De bestuursleden zetten zich in voor:

  • het goed functioneren van de verschillende onderdelen van de vereniging;
  • het opstellen, uitvoeren en bewaken van het sportief en financieel beleid;
  • het onderhouden van contact met de commissies binnen de club en de diverse evenementen commissies;
  • het onderhouden van externe contacten met de Atletiekunie, verenigingen in de regio, gemeente Hilversum en Nike;
  • het organiseren van Algemene Leden Vergaderingen.

Momenteel bestaat er een vacature voor een 1e penningmeester.

Welkom

Tussen 20.30 – 21.00 uur kan iedereen terecht bij de bestuursvergadering met commentaar, suggesties en ideeën voor verbetering en verandering. Meld je vooraf even aan bij de secretaris.

Vergaderdata in 2020

Dinsdag 10 maart, 14 april, 12 mei, 19 mei (alv uitgesteld), 9 juni, 14 juli, 11 augustus, 8 september, 13 oktober, 10 november, 24 november (alv), 8 december 2020 en 12 januari 2021.

Algemene Leden Vergadering (ALV)

Per jaar zijn er twee ALV’s:
– dinsdag 19 mei 2020 (uitgesteld) wordt de jaarrekening ter goedkeuring voorgelegd,
– maandag 24 november 2020 legt het bestuur de begroting en het jaarplan voor.

Daarnaast bespreken we beide avonden voorstellen voor verbeteringen, huldigen we onze jubilarissen en atleten en bedanken we al onze vrijwilligers voor hun hulp en inzet. Op de zeepkist mag ieder lid een GAC onderwerp dat hem of haar hoog zit of aan het hart gaat presenteren in 1 minuut.

Voor stukken met betrekking tot onze Algemene Leden Vergadering kun je contact opnemen met de secretaris.

Stukken Algemene Ledenvergadering 25 november 2019

Stukken Algemene Ledenvergadering 23 april 2019

Stukken Algemene Ledenvergadering 26 november 2018

Samensteling bestuur
bestuur@gach.nl

Voorzitter, externe contacten met Atletiekunie, verenigingen in de regio, gemeente Hilversum, Nike

Secretaris protocollen, gedragsregels, medische commissie

Barbara Majoor
penningmeester@gach.nl

Penningmeester, financieel beleid

Floris van der Pol
06-38221822
penningmeester@gach.nl

2e Penningmeester, financieel beleid

vacant

Communicatie, GAC magazine, nieuwsbrief, website

vacant

Loopsport

vacant

Wedstrijdatletiek

Aswin Jägers
aswin.jagers@gach.nl

Beheerzaken

Back To Top
X