Skip to content

GAC wordt geleid door een betrokken en ervaren bestuur, bestaande uit vrijwilligers. De bestuursleden zetten zich in voor:

  • het goed functioneren van de verschillende onderdelen van de vereniging;
  • het opstellen, uitvoeren en bewaken van het sportief en financieel beleid;
  • het onderhouden van contact met de commissies binnen de club en de diverse evenementencommissies;
  • het onderhouden van externe contacten met de Atletiekunie, verenigingen in de regio, gemeente Hilversum en Nike;
  • het organiseren van Algemene Leden Vergaderingen.

Zie ook de Bestuursovereenkomst

Zie ook de nevenfuncties van de bestuursleden

Welkom

Tussen 20.30 – 21.00 uur kan iedereen terecht bij de bestuursvergadering met commentaar, suggesties en ideeën voor verbetering en verandering. Meld je vooraf even aan bij de secretaris.

Vergaderdata in 2024

16 januari, 13 februari, 11 maart, 8 april, 13 mei, 10 juni, 8 juli, 12 augustus, 9 september, 7 oktober, 11 november, 9 december

Algemene Leden Vergadering (ALV)

Per jaar zijn er twee ALV’s:
– donderdag 18 april 2024 wordt de jaarrekening ter goedkeuring voorgelegd,
– In november 2024 legt het bestuur de begroting en het jaarplan voor.

Daarnaast bespreken we beide avonden voorstellen voor verbeteringen, huldigen we onze jubilarissen en atleten en bedanken we al onze vrijwilligers voor hun hulp en inzet.

Op de zeepkist mag ieder lid een GAC onderwerp dat hem of haar hoog zit of aan het hart gaat presenteren in 1 minuut.

Voor stukken met betrekking tot onze Algemene Leden Vergadering kun je contact opnemen met de secretaris.

Stukken Algemene Ledenvergadering 18 april 2024

Stukken Algemene Ledenvergadering 21 november 2023

Stukken Algemene Ledenvergadering 18 april 2023

Zie ook oudere beleidsstukken

Samenstelling bestuur
bestuur@gach.nl

Bart van den Haak

voorzitter@gach.nl

Voorzitter, externe contacten met Atletiekunie, verenigingen in de regio, gemeente Hilversum, Nike

Ivar Wierenga
secretaris@gach.nl

Secretaris, protocollen, gedragsregels, communicatie , GAC magazine, nieuwsbrief, website

Jan Willem Woolderink
penningmeester@gach.nl

1e Penningmeester, financieel beleid

Floris van der Pol
06-38221822
penningmeester@gach.nl

2e Penningmeester, financieel beleid

Dorien Hopma-Zijlema
dorien.hopma.zijlema@gach.nl

Loopsport

Peter van der Schoot
Peter.van.der.Schoot@gach.nl

Wedstrijdatletiek

Aswin Jägers
aswin.jagers@gach.nl

Beheerzaken

Back To Top