skip to Main Content

Weerwijzer:

Geen waarschuwing

GAC wordt geleid door een betrokken en ervaren bestuur, bestaande uit vrijwilligers. De bestuursleden zetten zich in voor:

  • het goed functioneren van de verschillende onderdelen van de vereniging;
  • het opstellen, uitvoeren en bewaken van het sportief en financieel beleid;
  • het onderhouden van contact met de commissies binnen de club en de diverse evenementen commissies;
  • het onderhouden van externe contacten met de Atletiekunie, verenigingen in de regio, gemeente Hilversum en Nike;
  • het organiseren van Algemene Leden Vergaderingen.

Welkom

Tussen 20.30 – 21.00 uur kan iedereen terecht bij de bestuursvergadering met commentaar, suggesties en ideeën voor verbetering en verandering. Meld je vooraf even aan bij de secretaris.

Vergaderdata in 2018/2019

Dinsdag 11 december 2018, 15 en 29 januari, 12 februari, 12 en 26 maart, 23 april, 14 en 28 mei, 18 juni, 9 en 30 juli, 20 augustus, 10 en 24 september, 15 en 29 oktober, 19 november, 10 december 2019.

Algemene Leden Vergadering (ALV)

Per jaar zijn er twee ALV’s:
– dinsdag 16 april 2018 is de jaarrekening ter goedkeuring voorgelegd,
– maandag 26 november 2018 / maandag 25 november 2019 legt het bestuur de begroting en het jaarplan voor .

Daarnaast bespreken we beide avonden voorstellen voor verbeteringen, huldigen we onze jubilarissen en atleten en bedanken we al onze vrijwilligers voor hun hulp en inzet. Op de zeepkist mag ieder lid een GAC onderwerp dat hem of haar hoog zit of aan het hart gaat presenteren in 1 minuut.

Voor stukken met betrekking tot onze Algemene Leden Vergadering kun je contact opnemen met de secretaris.

Stukken Algemene Ledenvergadering 26 november 2018

Samensteling bestuur
bestuur@gach.nl

Voorzitter, externe contacten met Atletiekunie, verenigingen in de regio, gemeente Hilversum, Nike

Pieter Wilhelmus
06-44412859
secretaris@gach.nl

Secretaris protocollen, gedragsregels, medische commissie

Penningmeester, financieel beleid

2e Penningmeester, financieel beleid

vacant

Communicatie, GAC magazine, nieuwsbrief, website

Friso van Wieringen
friso-bestuur@gach.nl

linking pin Loopsport

vacant

 linking pin Wedstrijdatletiek

vacant

Beheerzaken

Back To Top
X