skip to Main Content

Weerwijzer:

Geen beperkingen.

GAC wordt geleid door een betrokken en ervaren bestuur, bestaande uit vrijwilligers. De bestuursleden zetten zich in voor:

  • het goed functioneren van de verschillende onderdelen van de vereniging;
  • het opstellen, uitvoeren en bewaken van het sportief en financieel beleid;
  • het onderhouden van contact met de commissies binnen de club en de diverse evenementen commissies;
  • het onderhouden van externe contacten met de Atletiekunie, verenigingen in de regio, gemeente Hilversum en Nike;
  • het organiseren van Algemene Leden Vergaderingen.

Momenteel bestaan er vacatures voor communicatie en Loopsport.

Welkom

Tussen 20.30 – 21.00 uur kan iedereen terecht bij de bestuursvergadering met commentaar, suggesties en ideeën voor verbetering en verandering. Meld je vooraf even aan bij de secretaris.

Vergaderdata in 2020

Dinsdag 10 maart, 14 april, 12 mei, 9 juni, 14 juli, 11 augustus, 8 september, 22 september (alv ), 13 oktober, 10 november, 24 november (alv), 8 december 2020 en 12 januari 2021.

Algemene Leden Vergadering (ALV)

Per jaar zijn er twee ALV’s:
– dinsdag 22 september 2020 (was 19 mei) wordt de jaarrekening ter goedkeuring voorgelegd,
– maandag 24 november 2020 legt het bestuur de begroting en het jaarplan voor.

Daarnaast bespreken we beide avonden voorstellen voor verbeteringen, huldigen we onze jubilarissen en atleten en bedanken we al onze vrijwilligers voor hun hulp en inzet. Op de zeepkist mag ieder lid een GAC onderwerp dat hem of haar hoog zit of aan het hart gaat presenteren in 1 minuut.

Voor stukken met betrekking tot onze Algemene Leden Vergadering kun je contact opnemen met de secretaris.

Stukken Algemene Ledenvergadering 22 september 2020

Beleidsstukken 2015-2020

Samensteling bestuur
bestuur@gach.nl

Voorzitter, externe contacten met Atletiekunie, verenigingen in de regio, gemeente Hilversum, Nike

Jessica Breunesse
secretaris@gach.nl

Secretaris protocollen, gedragsregels, medische commissie

Bart van den Haak
penningmeester@gach.nl

1e Penningmeester, financieel beleid

Floris van der Pol
06-38221822
penningmeester@gach.nl

2e Penningmeester, financieel beleid

vacant

Communicatie, GAC magazine, nieuwsbrief, website

vacant

Loopsport

Peter van der Schoot
Peter.van.der.Schoot@gach.nl

Wedstrijdatletiek

Aswin Jägers
aswin.jagers@gach.nl

Beheerzaken

Back To Top
X