skip to Main Content

Weerwijzer:

Geen beperkingen.

Film A Atletiek
Film A Atletiek Nederlands ondertiteld
Film A Atletiek Engels ondertiteld

Organisatie
De A atleten trainen met elkaar in twee trainingsgroepen. Een trainingsgroep voor de basisgroep en een groep voor gevorderden.
De algemene leiding over A atletiek is in handen van de pupillen-coördinator. De trainingsgroep heeft meerdere trainers waarbij één trainer benoemd is tot hoofdtrainer. De hoofdtrainer is het eerste aanspreekpunt bij vragen of problemen.
De trainingen staan onder leiding van deskundige trainers. Deze trainers hebben ervaring met of een opleiding in de zorg of onderwijs aan kinderen met een beperking. Via een nauwe samenwerking met de ouders van de aangemelde kinderen wordt ook de deskundigheid van de ouders benut. Waar mogelijk en gewenst participeren ouders als extra begeleider bij de trainingen. Er wordt de mogelijkheid geboden om, na overleg met trainer en ouder/begeleider, trainingen met de reguliere, leeftijdgebonden trainingsgroep te volgen. In het geval dat er extra begeleiding nodig is, zal deze begeleiding moeten worden geleverd door de ouders/begeleiders.

Klik hier voor een overzicht van de A atletiek trainingsgroep: hoofdtrainer en trainingstijden.

Frequentie
A atleten trainen één keer per week één uur. Er is ALTIJD training, behoudens:

– officiële basisschoolvakanties – regio noord Nederland
– op trainingsdagen geplande wedstrijden of activiteiten
– extreme weersomstandigheden: onweer of ijzel
– afgelasting door hoofdtrainer

Locatie
De trainingen vinden meestal plaats op de atletiekbaan van GAC. Tussen november en de voorjaarsvakantie trainen A atleten in een gymzaal in Hilversum.

Trainingsinhoud
A atleten beoefenen baanatletiekonderdelen als sprint, horden, verspringen, balwerpen en hoepelslingeren. De individuele verstandelijke en motorische beperkingen zijn zeer uiteenlopend van aard. Dit brengt grote verschillen in de prestaties op de verschillende atletiekonderdelen met zich mee. Onze ervaren en kundige trainers differentiëren de oefenstof dusdanig dat atletiek voor alle A atleten leuk is: hetzij een zeer speelse benadering, dan wel meer prestatiegericht.

Klik hier voor meer informatie over de “trainingstechnische lijn wedstrijdatletiek”.

Activiteiten
Ieder jaar wordt een groot aantal activiteiten georganiseerd waar ook A atleten aan mee kunnen doen, zoals paaseieren zoeken, een ouder-kind wedstrijd en feestavonden. Hierover wordt je tijdig door de hoofdtrainer per e-mail geïnformeerd.

Back To Top
X