Skip to content

Film A Atletiek
Film A Atletiek Nederlands ondertiteld
Film A Atletiek Engels ondertiteld

Organisatie

A Atletiek maakt deel uit van GAC Baanatletiek. De GAC A atleten trainen met elkaar in twee trainingsgroepen: een basis trainingsgroep en een groep voor gevorderde A atleten. De trainingen staan onder leiding van deskundige trainers. Deze trainers hebben ervaring met of een opleiding in de zorg of onderwijs aan kinderen met een beperking. Via een nauwe samenwerking met de ouders van de aangemelde kinderen wordt ook de deskundigheid van de ouders benut. Waar mogelijk en gewenst participeren ouders als extra begeleider bij de trainingen.

Bij gebleken geschiktheid kan meetrainen met een reguliere, leeftijdgebonden trainingsgroep tot de mogelijkheden behoren. Uiteraard pas na afstemming met en instemming van alle betrokkenen.

Frequentie
A atleten trainen één keer per week één uur. Er is ALTIJD training, behoudens:

– officiële basisschoolvakanties – regio noord Nederland
– op trainingsdagen geplande wedstrijden of activiteiten
– extreme weersomstandigheden: onweer of ijzel
– afgelasting door hoofdtrainer

Locatie
De trainingen vinden meestal plaats op de atletiekbaan van GAC. Tussen november en de voorjaarsvakantie trainen A atleten in een gymzaal in Hilversum.

Trainingsinhoud
A atleten beoefenen baanatletiekonderdelen als sprint, horden, verspringen en speerwerpen. De individuele verstandelijke en motorische beperkingen zijn zeer uiteenlopend van aard. Dit brengt grote verschillen in de prestaties op de verschillende atletiekonderdelen met zich mee. Onze ervaren en kundige trainers differentiëren dusdanig met oefenstof en materialen, dat atletiek voor alle A atleten leuk is: hetzij een zeer speelse benadering, dan wel meer wedstrijd- en prestatiegericht.

Activiteiten
Ieder jaar wordt een groot aantal activiteiten georganiseerd waar ook A atleten aan mee kunnen doen, zoals paaseieren zoeken, een ouder-kind wedstrijd en feestavonden. Hierover wordt je tijdig door de hoofdtrainer per e-mail geïnformeerd.

Meer informatie

Voor een actueel overzicht van alle Baanatletiek trainingsgroepen, trainingstijden, trainingslocaties en aanspreekpunten, klik hier

Voor een actueel overzicht van alle geplande A Atletiek wedstrijden en -activiteiten, klik hier

Heb je nog vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact op met:

– Coördinatie A Atletiek            Marianne Boelee en Martin de Vor       a-atletiek@gach.nl

Back To Top