Skip to content

Elk jaar krijgen alle GAC-trainers een bijscholing van de reanimatiecursus zodat zij goed zijn
voorbereid op plotselinge situaties. Nieuwe trainers krijgen een eerste opleiding reanimatie
aangeboden door de club. Dit is erg up-to-date kennis van reanimatie bijdraagt aan de
veiligheid tijdens de trainingen en binnen de GAC in het algemeen.
Dit wordt gedaan in twee series van 6 tot 8 avonden, in het voorjaar en najaar, meestal op
maandag- en woensdagavond. De coördinator (Patrick Weening) wil bij de voorbereidingen
en tijdens de avonden graag ondersteund worden.
Het gaat om de volgend taken die verdeeld kunnen worden over verschillende mensen.
Vooraf:

 • Reserveren van de kantine
 • Overzicht verkrijgen van het actuele trainersbestand
 • Aanschrijven via de mail en indelen van de trainers over de cursusavonden(in Excel).

  Tijdens de avonden:
  Is de aanwezigheid van een gastvrouw/man nodig. Hij/zij zorgt voor koffie en thee, houdt de
  presentielijst bij en brengt alles in gereedheid voor de cursus.
  Aanwezigheid wordt achteraf geregistreerd in de clubadministratie.
  De avonden duren van 18.30 tot 21.30.

  Aanmelden of meer informatie vragen bij Patrick Weening: reanimatie@gach.nl.
Back To Top