skip to Main Content

De voorzitter kon na de opening van de Algemene Leden Vergadering meedelen dat er het afgelopen half jaar geen overleden leden zijn, een mooi bericht. Het verslag van de vorige vergadering werd met 1 nuancering vastgesteld, met dank aan Hillegonda Griffioen.

Voor een goed bezette kantine lichtte Maarten Grooters de acties van BeGreen toe. Deze acties hebben te maken met bestrijding van de rookoverlast op de baan door de naastliggende warmtecentrale. Hij heeft het met eigen ogen gezien, en daarmee de urgentie. Na grondig onderzoek is de oplossing in zicht: hogere schoorstenen die de rook in een andere luchtlaag brengen en daarmee de baan schoon houden van rook. Dit geeft in ieder geval voor 90% van de tijd de oplossing.

Daarna werden de jubilarissen gehuldigd. Fieke de Koning is al 60 jaar lid en Ad Verheul 50 jaar. Dini Floor, Maarten Boelee, Mieke van Rooij, Annie van der Voort en Evelien Kosterink zijn 40 jaar lid van de club. Voor de 90-jarige Annie was er een extra verrassing, een tafel vol vriendinnen.

Uit de jaarverslagen werden dit keer de hoogtepunten verteld door de commissies zelf. De Klaverblad Arena Games presenteerden hierbij hun promotiefilm; https://www.youtube.com/watch?v=PM56Z18W8H0

De kascommissie heeft decharge verleend aan het bestuur, het financieel jaarverslag is goedgekeurd. Koos van den Wijngaard heeft zich 6 jaar verdienstelijk gemaakt als voorzitter en geeft nu het stokje door aan René Smeink.

Tijdens de vergadering is unaniem gestemd voor een vriendschapslening ten behoeve van de aanschaf en plaatsing van de zonnepanelen op het dak van het clubgebouw. Het gaat dan om een vriendschapslening van € 25.000 met de volgende voorwaarden: certificaten van € 50 (500 stuks), terugbetaling na 5 jaar (via uitloting) over 2 jaar te spreiden, de lening is in zijn totaal na 7 jaar terug betaald, terugbetaling van de lening wordt gefinancierd uit besparing op energiekosten van € 4.250, de lening is achtergesteld bij andere leningen, de lening heeft geen vergoeding. Meer informatie over de lening volgt.

André Verweij geeft ter overdenking aan de leden mee: ‘Vrijwilligers zijn steeds moeilijker te krijgen, dat wordt echt een probleem. Is het afkopen van je vrijwilligersbijdrage (dat betekent een verhoging van de contributie) aan de vereniging een oplossing?’.

Op de zeepkist stond Ron Meijer om de Postcodeloop/rondbrengen Magazine onder de aandacht te brengen. André Verweij bracht het buiten de fietsenstalling plaatsen van fietsen ter sprake. Van Dick Slootbeek kreeg GAC een mooi ingelijst CityRun t-shirt met een dank aan de vele vrijwilligers, meer dan vorig jaar.

Karel Hulsman sloot de vergadering traditiegetrouw af met een korte samenvatting van de vergadering.

Esther Gross

De foto's, gemaakt door Ruud van der Woude, vind je hier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top
X