Skip to content

Ook dit jaar doet GAC mee aan de RABO ClubSupport actie. De actie, waarbij leden van de Rabobank op hun favoriete club kunnen stemmen, vindt dit jaar plaats van 4 t/m 26 september.

De actie is bedoeld om deelnemende clubs een financieel steuntje in de rug te bieden. De opbrengst van vorig jaar leverde GAC een bedrag op van ruim € 2400.

Zoals jullie ongetwijfeld weten is afgelopen juni de vernieuwde atletiekbaan geopend. De baan is zeer innovatief van aard door de inzet van nieuwe technieken.
Er is nu grote behoefte aan extra nieuw atletiekmateriaal zoals trainings hulpmiddelen en loopsportmateriaal.

GAC wil dit jaar graag de opbrengst van de RABO ClubSupport actie inzetten om de benodigde materialen aan te kunnen schaffen.

Stem daarom tussen 4 en 26 september op GAC!

Ga voor meer informatie over de campagne naar

Rabo ClubSupport – Ondersteuning – Rabobank(opent in een nieuwe tab)

Stemmen kan tijdens de stemperiode via de RABO app of na inloggen op de website van de Rabobank.

Back To Top