Ga naar hoofdinhoud

Weerwijzer:

Geen mededeling.

GAC organiseert voor haar trainers een reanimatiecursus.

Veiligheid staat voorop en daarom bieden we graag ook GAC-leden de gelegenheid om een basiscursus en/of de jaarlijkse herhalingscursus te volgen.

De basiscursus is bestemd voor leden die nog nooit een reanimatiecursus gevolgd hebben of voor wie dit langer dan een jaar geleden is.

De herhalingscursus is voor leden die al een basiscursus gevolgd hebben.

Goed om te weten

 • Per avond is het maximale aantal deelnemers 12.
 • Locatie is de kantine van GAC.
 • De basiscursus wordt GAC-leden tegen kostprijs aangeboden: € 38 per persoon.
  De basiscursus is primair voor trainers, omdat het voor hun verplicht is: overgebleven plaatsen zijn dan beschikbaar voor de GAC-leden.
  Is er meer aanbod van leden dan beschikbare plaatsen, dan kan er bij voldoende aanbod een tweede basiscursus worden georganiseerd. Daarvoor moeten dan wel 12 deelnemers zijn, want anders komen we met de kosten niet uit.
  Er kan eventueel een wachtlijst worden aangelegd
 • Kosten voor de herhalingscursus zijn € 21,- per persoon.
 • Tijdens de avond wordt ook reanimatie bij kind en baby meegenomen.
 • Eénmalig de basiscursus volgen heeft geen nut, je moet het bijhouden. Daarom zullen we jaarlijks herhalingscursussen verzorgen waarvoor je automatisch uitgenodigd wordt.
 • De cursus is alleen voor GAC-leden. De cursussen gaan alleen door bij voldoende deelnemers.

Aanmelden

Er zijn voor de basiscursus op woensdag 22 februari aanstaande nog enkele plaatsen vrij. Meld je daarom zo snel mogelijk aan!
Is de avond al vol? Dan kunnen we (bij voldoende deelname) een volgende avond plannen op een maandag- of woensdagavond, vermoedelijk in oktober of november.

Geef bij aanmelding op:

 • Naam
 • Telefoonnummer
 • Of je de basiscursus of herhalingscursus wilt volgen

Aanmelden kan via reanimatie@gach.nl.

Back To Top