skip to Main Content

Weerwijzer:

Geen beperkingen.

Op 2 februari heeft de Gemeenteraad ingestemd met het voorstel om de atletiekbaan te renoveren.
Samen met GAC en de Atletiekbond heeft de gemeente Hilversum een plan opgesteld om, in plaats van het noodzakelijke onderhoud wat in de komende jaren gefaseerd gepland staat, de atletiekbaan in zijn geheel te renoveren.

Dat de renovatie ook echt noodzakelijk is, blijkt uit het feit dat de Atletiekbond de baan op verschillende onderdelen heeft afgekeurd. Dit betekent dat de baan in de loop van 2022 niet langer gebruikt mag worden voor het organiseren van officiële wedstrijden.

Nu de renovatie in 2022 uitgevoerd gaat worden, ontstaat er voor GAC een accommodatie die past bij de omvang en ambities van de vereniging. Maar ook gebruikers als het ROC, Nike, scholen en andere verenigingen die hier komen sporten, profiteren van deze mooie ontwikkeling.

De verwachting is dat de atletiekbaan in het najaar van 2022 gereed is. Met de nieuwe configuratie ontstaat ook de mogelijkheid om grote evenementen zoals een NK op deze locatie te organiseren. Wat zou het mooi zijn als de Oude Duduktribune dan vol publiek zit en de camera’s gericht zijn op deze mooie locatie!

Bon: Sport in Beweging, nieuwsbrief Gemeente Hilversum, februari 2022

Back To Top
X