skip to Main Content

Vanaf 1 november 2017 is de B/C groep van donderdagavond 19:00 – 20:30 uur opgeheven. Hiervoor zijn 2 nieuwe trainingsgroepen in de plaats gekomen, een C en een B groep.

De trainers denken dat opsplitsing van de groep meer hardlopers de kans biedt om ook op de donderdagavond te trainen. Nu bestaat de gezamenlijke groep meestal uit 15 tot 20 lopers.
We blijven met dezelfde schema’s werken, alleen verschillen we in tempo en afstand.

We denken dat dit een goede stap is die ook kansen biedt aan hardlopers, die tot nu toe niet kozen voor deze groep, omdat:

1. Voor sommige lopers B/C niveau onder hun niveau was. Je kunt aannemen dat met de trainers van de C groep, te weten Mathieu Ekelschot, Frank Aalten en Marc Hek, het niveau en de variatie binnen deze training zodanig is dat ook snellere lopers voldoende aan hun trekken zullen komen.

2. Voor sommige lopers B/C niveau te hoog gegrepen was. Ook hier kan gesteld worden dat de trainers van de B groep, te weten Ingrid Huiskamp, Bert List en Henry Swankhuizen er zeker voor zullen zorgen, dat degenen die graag op donderdagavond willen meetrainen, maar die een B/C groep net iets te hoog gegrepen vonden, nu toch zeker in deze B groep terecht kunnen.

Dus ben je een B loper of een C loper en kun je op donderdagavond trainen, probeer dan eens de groepen van bovengenoemde trainers. We hadden al een leuke groep, maar kunnen nu door de opsplitsing wat meer lopers in de groep hebben.

We werken met een gevarieerd 4 weken schema:
• Week 1  Duurloop
• Week 2  Interval
• Week 3  Duurloop/interval
• Week 4  Vaartspel

Het niveau van de groepen in gemiddelde kilometers per uur, bij een duurloop:
• B groep Tussen de 9,00 en hooguit 10,5 km per uur
• C groep Tussen de 10,00 en circa 12 km per uur

We zien jullie graag verschijnen op donderdagavond, de training start dus om 19:00 uur.

De trainers

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top
X