skip to Main Content

 

Na een intensief opleidingstraject hebben op maandag 3 april 11 hardlooptrainerstrainers de Proeve van Bekwaamheid (PvB)  met succes doorstaan. GAC heeft een eigen  en zeer succesvolle opleidingsmethode die wordt verzorgd door onze prima gekwalificeerde docent Niels Alofsen. Hij wordt daarbij ondersteund door ervaren trainers die als stagebegeleider tijdens de uitvoering van de praktijkopdrachten een belangrijke rol spelen.

De opleiding blijft zich verder ontwikkelen en ook dit jaar hebben we daar weer iets aan toegevoegd. Tijdens een workshop waar het belang van looptechniek en de werking van spieren aan de orde kwam werd Niels bijgestaan door Jan Pijl, fysiotherapeut en manueel therapeut, die duidelijk vertelde dat het geven van loopscholing
(looptechniek- en krachtoefeningen) er aan bijdraagt dat er minder kans op blessures is.

Tijdens de PvB, waarvoor de deelnemers zelf een aantal lopers hadden geregeld, bleek duidelijk dat ze de afgelopen maanden veel hebben opgestoken van de workshops en van  hun stagebegeleiders. Om het geheel compleet te maken, kregen alle trainers aan het eind van de avond dan ook een certificaat uitgereikt.

Ik wil iedereen die hier een rol bij heeft gespeeld hartelijk bedanken: Niels als docent, Jan Pijl als gastdocent, de stagebegeleiders en Astrid van Haaften die weer bij iedere workshop aanwezig was voor de organisatie er omheen.

De nieuwe loopsport trainers zijn:
Dorien Hopma-Zijlema, Frederike Spaargaren-Galesloot, Harriët Bootsma, Martine de Jong, Nienke Brouwer, Chris Jensen, Ed Borsboom, Friso van Wieringen, Marko Bouwman, Marten Schokking en Roel Frissen.

Ik wens alle trainers veel plezier en succes, het was leuk om jullie tijdens de workshops bezig te zien!

GAC moet jaarlijks minimaal 10 trainers opleiden zodat het verloop onder de trainers kan worden opgevangen. Hierbij ook een oproep aan alle trainers: blijf in jullie groepen zoeken naar lopers die jezelf deels overbodig maken en stuur ze naar de volgende opleiding.

Bert List

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top
X