skip to Main Content

Weerwijzer:

Geen beperkingen.

Beste GAC leden,

Zoals iedereen ongetwijfeld weet zijn donderdag 21 januari door de overheid nieuwe Covid-19 maatregelen bekend gemaakt. De belangrijkste is het instellen van een avondklok om 21.00. Deze hebben uiteraard ook impact op de activiteiten van GAC. We gaan er vooralsnog vanuit dat deze maatregelen tot en met 9 februari 2021 van kracht zijn. De door NOC/NSF en Atletiekunie aangescherpte regels, die wij volgen, zijn als volgt:

Vanaf 22 januari

 • is er vanaf 21.00 een avondklok
 • mogen kinderen tot en met 17 jaar in teamverband buiten blijven trainen
 • worden de wedstrijden volledig stilgelegd
 • mogen volwassenen (18 jaar en ouder) buiten met maximaal twee personen met 1.5 meter afstand blijven sporten;
  • op de openbare weg geldt 2 atleten inclusief trainer
  • op de baan geldt 2 atleten exclusief trainer
 • sluiten de kantines, kleedkamers en kracht ruimtes van alle sportclubs
 • worden alle evenementen verboden: dus ook hardloopevenementen (recreatief)
 • Publiek bij sport is niet toegestaan

Dit betekent concreet voor GAC:

Baanatletiek

 • De avondtrainingen worden ivm avondklok vervroegd. Uiterlijk om 20.30 stoppen alle trainingen. In grote lijnen hieronder het overzicht van de veranderende trainingstijden, informeer voor de specifieke trainingstijden bij je trainer.
 • Voor alle pupillen gaan de trainingen door, alleen start de woensdag training om 17.30 en zal om 18.45 stoppen.
 • Voor alle junioren gaan de trainingen door, maar wijzigingen een aantal trainingen, hierover ontvangen jullie de informatie van de trainers.
 • De Mila selectie traint op dinsdag- en donderdagavond van 18.00 – 20.00 uur, op de baan mits de 1,5 meter in acht wordt genomen en met een groep van maximaal 2 atleten (exclusief trainer).
 • De masters, allround 18+, werpgroep en team Arena 18+ blijven trainen op de baan, in groepen van maximaal 2 personen (exclusief trainer). De trainer bepaalt het tijdstip, de training uiterlijk om 20.30 stopt. De trainer bepaald of met deze maatregelen een training mogelijk is. Indien dit niet mogelijk is, wordt de training tijdelijk stopgezet.
 • Trainingstijden kunnen in verband met de baanindeling aangepast worden. De atleten worden in dit geval geïnformeerd door hun trainer.

Onveranderd maar nog steeds van kracht:

 • Mila 18+ mogen in groepjes van 2 personen buiten de baan trainen. Op de openbare weg geldt dat het 2 personen inclusief trainer is. De trainer bepaalt of dit haalbaar en/of wenselijk is. Indien de training doorgang vindt, bepaalt de trainer de locatie van het startpunt. Hierbij houdt de trainer rekening met het vermijden van groepen. De trainer informeert de atleten op de gebruikelijke wijze.
 • Bootcamp stopt gedurende de tijdsduur dat deze maatregelen van kracht zijn.
 • Individuele baantrainingen zijn niet toegestaan.
 • Geen zaaltrainingen of GAC wedstrijden

Loopsport

 • Het besluit blijft dat het voor de trainers niet haalbaar is om onder deze nieuwe tijdelijke voorwaarden hardloop/wandel/nordic trainingen te geven. Dit betekent dat er in ieder geval voor de periode dat deze strengere maatregelen gelden geen door GAC georganiseerde loopsport training gegeven kan worden. Het staat eenieder uiteraard vrij om alleen, of samen met een (GAC)maatje, te gaan trainen.

Algemeen

 • Het clubgebouw blijft gesloten, dit betekent dat douches, kleedkamers, fysiotherapie en krachtruimte niet beschikbaar zijn.

Naast bovengenoemde aanvullende maatregelen blijft het bestaande protocol van kracht. We hopen dat we met deze maatregelen Covid-19 onder controle krijgen, en we binnen afzienbare tijd weer naar een normale situatie terug kunnen.

Het is ontzettend hartverwarmend om te constateren dat ons belangrijke doel, het zo veel en goed mogelijk draaiend houden van GAC, en het aan het sporten houden van onze leden, zo fantastisch ondersteund wordt door onze vele coördinatoren, trainers en andere functionarissen. Hiervoor zijn we al deze helden ontzettend dankbaar!

Let op jezelf en natuurlijk op elkaar.

Sportieve groet,
Namens het bestuur
Paul Maas

Back To Top
X