Ga naar hoofdinhoud

Weerwijzer:

Geen mededeling.

Aanpassingen huishoudelijk reglement bijlages

Afgelopen tijd is er in overleg met verschillende belanghebbende commissies een aantal bijlages van ons huishoudelijk reglement bijgewerkt naar de situatie anno 2023. Artikel 1.0 is alleen aangepast op de titel wijzigingen van de betreffende bijlages. Het gedragsprotocol is nu…

Lees meer

Verslag Algemene Leden Vergadering

Dinsdag 18 april jl was de 1e Algemene Leden Vergadering van GAC in 2023.  In de goed bezochte ALV waren de belangrijkste punten de behandeling en vaststelling van de jaarrekening. Dit werd door de penningmeesters en kascommissie toegelicht. Een aantal…

Lees meer

Uitnodiging voorjaars ALV 2023

Beste GAC leden, Dinsdag 18 april a.s. om 20:30 uur is de voorjaars Algemene Ledenvergadering van GAC. De ledenvergadering is een belangrijk moment waarop het bestuur verantwoording aflegt aan de leden. Het bestuur roept alle leden op tot het bijwonen…

Lees meer

Baanrenovatie gaat laatste fase in

Deze week is Polytan aangekomen om de laatste fase van de baanrenovatie uit te gaan voeren, het aanbrengen van het kunststof en belijning. Antea zal aansluitend de leunhekken en andere zaken afmaken zodat we weer over de mooiste accommodatie in…

Lees meer

Nieuwjaarsreceptie van GAC

Het bestuur nodigt alle leden en medewerkers uit om met elkaar te toosten op het nieuwe jaar. Zaterdag 14 januari 2023 van 16.00 – 18.00 uur in het clubgebouw. Kom elkaar een goed atletiekjaar toewensen. Bestuur GAC

Lees meer

ALV 22 november 2022, beknopte weergave

Op 22 november was de najaars-ALV, die goed bezocht was. Het lijkt erop dat, naeen periode van voornamelijk online vergaderen, de leden het fysieke treffen methet bestuur extra waarderen. Na de opening en vaststelling van het verslag van de voorjaars-ALV…

Lees meer

Algemene ledenvergadering 22 November

Dinsdag 22 november is de tweede Algemene Leden Vergadering van ditjaar. Alle leden van GAC zijn van harte welkom. De ALV start om 20.30 uur in de kantine van het clubhuis.Luister, praat mee en laat je stem mee tellen.De begroting…

Lees meer

Vertraging baanrenovatie

Wat betekent dit?Afhankelijk van de temperatuur wordt het tartan pas in maart/april 2023 gelegd. De baan wordt daarom in het voorjaar definitief opgeleverd. In overleg met de gemeente is afgesproken dat de baan vanaf 24 oktober a.s. beperkt gebruikt kan…

Lees meer

Cindy aan de slag als privacy officer!

Sinds 2018 geldt in de gehele EU dezelfde wetgeving op het vlak van privacy, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) . Voor veel (sport)clubs – ook GAC – geldt dat er dagelijks volop gecommuniceerd wordt via tal van kanalen. Daarbij wordt…

Lees meer
Back To Top