skip to Main Content

Dit jaar zijn 4 jubilarissen 40 jaar lid van GAC en 1 jubilaris al 50 jaar. Traditioneel huldigen we de jubilarissen en krijgen ze een mooi boeket tijdens de voorjaars-ALV. De jubilarissen zijn Bert Kolman, Wim Slootbeek, Jaap Bitter, Karel Hulsman en Bart Oosterhuis (50).
De ledenadministratie werd in het zonnetje gezet, het omzetten van de ledenadministratie naar nieuwe software is een hele klus.

Helaas hebben we het afgelopen jaar afscheid moeten nemen van onze leden Hans Boshuizen en Edith Brink-Van den Meijer. Voor hen hielden we een moment stilte.

De commissies kregen de gelegenheid om in twee minuten een toelichting te geven op hun jaarverslag. Het financieel jaarverslag werd met complimenten goedgekeurd. Ter plekke is besloten jaarlijks een bedrag opzij te zetten voor een mooi 100-jarig feest over 9 jaar.

Friso van Wieringen legde het een en ander uit over de privacywet die op 25 mei in gaat. Friso en Dennis ’t Jong verdiepen zich voor GAC in de ingewikkelde materie.  Vragen hierover kun je stellen aan Dennis en Friso. Ze maken onder meer een informatieblad met essentiële informatie voor de trainers.

Vanuit Begreen is het bericht gekomen dat in week 18 in principe de verhoogde schoorstenen geplaatst worden.

Paul Maas presenteerde het voortschrijdend inzicht van een beperkte aanpassing in de nieuwe clubstructuur. Het voorstel is op basis van afstemming met en input van diverse mensen opgesteld. Het is een onderwerp dat aardig wat discussie oplevert. Er wordt afgesproken dat er zowel binnen de wedstrijdatletiek als binnen de loopsport nadere gesprekken over zullen volgen. Cruciaal wordt het bemensen van sleutelposities in dit plan.

Aan de vergadering is voorgelegd om als GAC mee te doen aan het Sportinvesteringsfonds, dit is unaniem goedgekeurd door de aanwezige leden.

Harry Bontje ontving een mooi boeket uit handen van Paul Maas, we namen daarmee afscheid van Harry als 2e penningmeester. Harry, bedankt voor al je goede werk!
Naast Harry is Siebe Turksma tussentijds afgetreden, hij was helaas niet aanwezig bij de ALV. Siebe, ook jij bedankt voor al je goede werk!
Er zijn gesprekken over vervanging van Harry. Het plaatje van aftredende bestuursleden is zorgelijk, de komende 2 jaar komen bijna alle functies vacant.

De zeepkist wordt door niemand beklommen. Karel Hulsman staat er voor en memoreert de avond.

Alle foto's gemaakt door Ruud van der Woude vind je hier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top
X