skip to Main Content

Weerwijzer:

Geen beperkingen.

Beste leden,

Met de vorige (uitgestelde) Algemene Leden Vergadering (ALV) net achter de rug, was het afgelopen 24 november jl. alweer tijd voor de najaars-ALV. Vanwege het oplopende aantal Corona besmettingen, en de daaruit volgende overheidsregels, hebben we als bestuur besloten deze ALV geheel online te doen. Dit was uiteraard even wennen voor ons allemaal, maar dankzij onze ‘techneut’ Robert Brekelmans en de afgesproken vergaderregels is het erg goed verlopen.

In deze ALV hebben wij de begroting voor 2021 gepresenteerd. Deze is door de aanwezigen goedgekeurd, samen met het contributievoorstel. De stukken hierover kun je vinden op de bestuurspagina. Er is ook aandacht besteedt aan het afscheid, na 15 jaar trouwe dienst, van Dick in den Berken als Facilitair manager, aan de aanstelling van zijn opvolger Henk Milder, en aan Caro Baumeister’s vertrek uit de Sponsorcommissie. Voorafgaand aan de ALV was Paul bij Dick en Caro thuis langs geweest met bloemen als bedankje namens GAC. Op 21 oktober is Nelleke Dankers benoemd tot Gulden Lid voor al haar werkzaamheden als ontzettend energieke vrijwilliger bij GAC de afgelopen 21 jaar. 

De huldigingen van de atleten met clubrecords en de uitreiking van de Van Eck prijzen hebben we dit jaar op een andere dan gebruikelijke manier gedaan. Peter van der Schoot en Aswin Jägers zijn namens het bestuur bij de groepen langs geweest tijdens de trainingen. Gezien Corona-situatie was dit de enige juiste keuze, en deze benadering werd zeer gewaardeerd. Het bestuur heeft op dit moment 2 vacatures voor algemene bestuursleden met ieder een eigen aandachtsgebied, zijnde de Loopsport en Communicatie.

Groeten van

Het bestuur

Back To Top
X