skip to Main Content

Weerwijzer:

Geen waarschuwing

ALV Uitgesteld

Beste GAC leden,

Door de Corona maatregelen zal de op 19 mei geplande ALV geen doorgang vinden.

Het is echter wettelijk bepaald dat het bestuur binnen 6 maanden na het einde van het boekjaar een ALV houdt waarin het jaarverslag en de jaarrekening inclusief het verslag van de kascommissie aan de leden wordt voorgelegd ter goedkeuring en vaststelling.

Er is echter een noodwet aangenomen die ons twee mogelijkheden biedt.

Of de vergadering wordt digitaal gehouden.

Hier gelden wel enige voorwaarden:

  • De ALV is digitaal voor de leden te volgen (bijvoorbeeld met een livestream via audio of video).
  • De leden hebben tot uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de ALV de mogelijkheid gekregen om schriftelijk of elektronisch vragen te stellen over de onderwerpen die op de agenda staan.
  • De vragen van leden moeten uiterlijk tijdens de ALV worden beantwoord en de antwoorden moeten beschikbaar zijn voor de leden, bijvoorbeeld via de website of een e-mail. Dit zodat de leden de antwoorden op de vragen kunnen betrekken bij het uitoefenen van het stemrecht.
  • Tijdens de ALV moeten vragen van leden zo goed mogelijk worden beantwoord, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is

Of de ALV kan langer worden uitgesteld omdat de wettelijke verantwoording termijn met 4 maanden is verlengd.

Het bestuur heeft besloten ervoor te kiezen de ALV uit te stellen, daar wij achten dat het digitaal houden van de ALV voor en grote groep leden niet eenvoudig toegankelijk is.

Vanaf 1 juli komt er meer ruimte binnen de nu opgestelde kalender van versoepelingen. Daarom is besloten tot 1 juli te wachten met het vaststellen van een nieuwe datum.

Het bestuur

Back To Top
X