skip to Main Content

Weerwijzer:

Geen waarschuwing

Basiscursus Reanimatie Voor GAC-leden
Het is weer zover: je kunt je aanmelden voor de Basiscursus Reanimatie voor GAC-leden, woensdag 13 november

Veiligheid staat voorop en daarom biedt GAC  graag ook haar leden de gelegenheid om een basiscursus en de jaarlijkse herhalingscursus te volgen.

Deze basiscursus is bestemd voor leden die nog nooit een reanimatiecursus gevolgd hebben of voor wie dit langer dan twee jaar geleden is.

Een herhalingscursus is er voor leden die de basiscursus een jaar geleden gevolgd hebben en dit graag willen voortzetten via GAC.

Goed om te weten
·         De basiscursus start om 19:00 uur duurt tot 22:00 uur.
·         Het maximale aantal deelnemers is 12.
·         Locatie is de kantine van GAC.
·         Kosten voor deze basiscursus zijn € 39 per persoon.
Let op: éénmalig de basiscursus volgen is weinig zinvol: bijhouden is wel belangrijk. Daarom word je automatisch jaarlijks ook voor de herhalingscursussen uitgenodigd. Deze zijn korter van duur (van 19:30 tot 21:30) en ook goedkoper: € 18,75 per persoon.
·         Tijdens de avond wordt ook reanimatie bij kind en baby meegenomen.
·         De cursus is alleen voor GAC-leden. (Trainers wordt de reanimatiecursus aangeboden door GAC.)
·         De cursus gaat alleen door bij voldoende deelname.

Aanmelden
Aanmelden kan via reanimatie@gach.nlMeld je zo snel mogelijk aan, vol=vol.

Maak de aanmelding definitief door uiterlijk vóór 1 november € 39,00 over te maken op rekeningnummer NL 35 RABO 0303 3389 89 t.n.v. Gooise Atletiekclub, o.v.v. je naam en ‘Reanimatiecursus GAC’.

Na ontvangst van de betaling krijg je een bevestigingsmail van deelname van ons.

Geef bij je aanmelding op:
–          Naam
–          Telefoonnummer
–          Geboortedatum
–          Emailadres

Zien we jou straks op 13 november??

Met vriendelijke groet,
Patrick Weening en Paul de Wijs
reanimatie

Back To Top
X