Skip to content

Sinds 2018 geldt in de gehele EU dezelfde wetgeving op het vlak van privacy, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) . Voor veel (sport)clubs – ook GAC – geldt dat er dagelijks volop gecommuniceerd wordt via tal van kanalen. Daarbij wordt vaak ook persoonlijke, privacygevoelige informatie uitgewisseld. Wij vinden het van belang dat dit op een zorgvuldige wijze gebeurt en hebben Cindy van der Blom bereid gevonden met dit thema aan de slag te gaan. Per 1 oktober wordt het vrijwilligerstakenpakket van Cindy uitgebreid en is zij onze nieuwe ‘privacy officer’. Fijn dat je dit wil oppakken, Cindy!

Mocht je vragen/opmerkingen hebben over dit thema, dan kun je je direct wenden tot Cindy via cindy.van.der.blom@gach.nl.

Back To Top