skip to Main Content

Weerwijzer:

Geen beperkingen.

Heel veel leden zagen af van restitutie en zonden ons bemoedigende mails. Hartverwarmend, deze solidariteit met onze GAC!


Inmiddels is de administratieve verwerking afgerond en zijn de contributie facturen met de daarin opgenomen kortingen verstuurd.

We krijgen nu mails van leden die zijn vergeten te reageren, maar toch willen afzien van restitutie. Zij kunnen het bedrag van de korting handmatig overmaken op rekening NL13INGB0000284190 op naam van de Gooise Atletiek Club. Graag met vermelding van de naam van het lid en Afzien van restitutie.
 
De penningmeesters van de GAC

Back To Top
X