skip to Main Content

Dinsdag 26 mei: de kantine is tegen half negen al aardig bezet. In tegenstelling tot de maandag-ALV’s zijn de dinsdagbijeenkomsten duidelijk populairder.
Komt het omdat een deel van de aanwezigen toch in de buurt is? Is het latere tijdstip de oorzaak? Of hebben we vanavond een spannende agenda? Onderzoek ontbreekt. Achter de bestuurstafel valt de bezetting enigszins tegen. Henny Vos is ziek, Paul Vogelaar heeft zich afgemeld. Dat geldt ook voor onze secretaris Pieter Wilhelmus. Zijn afwezigheid wordt vergoed door het vertrouwde gezicht van voormalig secretaris Joke Kooiker die komt doen waar ze zo’n hekel aan heeft: notulen maken. Chapeau Joke!

Stipt kwart voor negen opent voorzitter Paul Maas en heet de aanwezigen welkom.
De eerste drie agendapunten zijn binnen een minuut behandeld.
Dan volgt de huldiging van onze jubilarissen die 40, 50, 60 of 65 jaar lid zijn van GAC. Ik noem hier de aanwezigen: Jan de Koning (65), Chris Kok (60), Ina Schouten (50), Henk van der Kuil (50), Dick Slootbeek (50), Iet van Dijk (50), Jan van Dijk (50) en Jopie van Putten (40) krijgen namens het bestuur van Paul Maas mooie woorden en een prachtige bos bloemen en een zoen van Esther Gross.

Dan volgt taaiere kost: het jaarverslag dat beduidend meer tijd neemt dan de daarop volgende Financiën. Barbara loodst de vereniging behendig door de cijfers en de kascommissie geeft decharge. We zitten er nog warmpjes bij.
Vanuit het bestuur brengt voorzitter Paul de volgende onderwerpen in: Sponsornieuws, visie en missie van meerjarenbeleidsplan, BeGreen, KidsAktief en de Beheerkosten van baan en gebouw. Dick Slootbeek plaatst een kritische kanttekening bij Meerjarenbeleidsplan omdat zijns inziens de visie met betrekking tot wedstrijdatletiek ontbreekt. Verder komen er tips van Jacques van Rooyen voor het bestuur om meer in te zetten op zonne-energie (panelen) nu er meer mogelijkheden zijn op gebied van subsidie/leningen.

Tenslotte de wijzigingen binnen het bestuur: Harry Bontje treedt formeel af maar is nog niet vertrokken. Dat geldt niet voor ondergetekende. Na vijf jaar is het mooi geweest. Dank allen voor de complimenteuze spijtbetuigingen voor mijn vertrek. Ik vond het leerzaam en belangrijk om te doen.
En tenslotte de zeepkist. Nog nooit was deze door Henny Vos gecreëerde houten kist zo populair. Gebruiker nummer 1 is Dick Slootbeek die de geslaagde Cityrun memoreert én het teruglopend aantal vrijwilligers van GAC. Ben Bus beklimt als tweede man de kist en bedankt iedereen die heeft meegewerkt aan de verfraaiing van de kantine. Als toetje geeft hij suggesties voor de locatie van een jeugdhonk. Wordt vervolgd. Kees Tabak sluit de rij en vraagt aandacht voor de thema-avond van het Goois Natuur Reservaat waar de plannen worden toegelicht over de grootschalige veranderingen rond het Hilversumse Wasmeer en deel Hoorneboeg. Zet in je agenda: woensdag 11 mei om 20.00 uur. Duur maximaal 1 uur. Kijk daar kunnen we als ALV nog iets van leren. Een uur voor een klus die jaren gaat duren. Ik kom luisteren.

Carla van Lingen

Meer foto's vind je hier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top
X