skip to Main Content

Beste leden,

Hierbij wil ik jullie informeren over een aantal recente ontwikkelingen in de wedstrijdatletiek bij GAC.

Het bestuur van GAC is van mening dat de organisatie(structuur) van de wedstrijdatletiek geoptimaliseerd kan worden. Vooruitlopend daarop hebben wij de laatste tijd met vele vrijwilligers gesprekken gevoerd, en met John Dankers en Stéphane Wienneke in het bijzonder. Beiden hebben daarop aangegeven dat zij in de toekomst geen rol zien voor zichzelf als Atletiekmanager (John) en Coördinator Junioren (Stéphane), en zij hebben besloten om deze functies neer te leggen.

Zoals jullie weten vervulde John de Atletiekmanager-functie sinds eind 2015. Hij is hiernaast al jaren ook de Coördinator Pupillen en Pupillentrainer, en hij beheert het kledingsponsorcontract met Nike. Stéphane vervulde de Coördinator-rol ook al vele jaren naast zijn enthousiaste trainersschap. Wij zijn John en Stéphane heel erg dankbaar voor alle tijd en energie die zij in de Atletiekmanager en Coördinator rollen hebben gestopt, en we zijn blij dat zij hebben aangegeven de andere vrijwilligerstaken te blijven uitvoeren.

Voor de korte termijn zullen Siebe Turksma (bestuurslid en linking-pin voor de wedstrijdatletiek) en ikzelf de functie van Atletiekmanager tijdelijk gezamenlijk waarnemen. De taken van de Coördinator Junioren worden zo spoedig mogelijk herverdeeld. De entreebegeleiding voor de junioren en neo-senioren wordt voorlopig opgepakt door Janet Hulshof, en voor de overige taken is Siebe Turksma tijdelijk aanspreekpunt.

Voor de verdere herziening van de organisatie nemen we ruim de tijd, zodat we dit grondig kunnen doen en de input van zoveel mogelijk betrokkenen kunnen meenemen. Draagvlak en (zoveel mogelijk) consensus zijn voorwaarden voor succes en plezier in de samenwerking. Bij de start van het nieuwe atletiekseizoen 2017-2018 worden daarom – in goed overleg met betrokkenen – nog slechts enkele kleinere wijzigingen doorgevoerd. Zodra we besluiten hebben genomen over meer structurele aanpassingen zullen we je hierover informeren.

Ik hoop je hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben dan horen Siebe en/of ik die graag.

Namens het bestuur van GAC,

Paul Maas
Voorzitter

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top
X