skip to Main Content

GAC-ers maken veelvuldig gebruik van de natuurgebieden van GNR waaronder  bij het Hilversums Wasmeer en de Hoorneboeg. GNR start in september met de ontwikkeling van een open heideverbinding: de Natuurverbinding Hoorneboeg. De natuur ten zuiden van Hilversum zal de komende drie jaar een ingrijpende verandering ondergaan en de heer Vlaanderen komt over de achtergronden daarvan vertellen op woensdag 11 mei om 20.00 uur. Dit zal maximaal 1 uur duren.

Terugbrengen open heidelandschap
In het gebied zijn nu vooral dennenbomen te vinden die in de eerste helft van de vorige eeuw zijn aangeplant als productiebos. Door aan beide zijden van de natuurbruggen weer ruimte te maken voor heide, graslanden, poelen en stuifzandplekken, wordt het leefgebied verbeterd van dieren als ree, boommarter, levendbarende hagedis, hazelworm, kamsalamander, vlinders en libellen. Het vergroot hun overlevingskansen doordat ze zich in een groter gebied kunnen verplaatsen. Uiteraard zullen belangrijke boskernen ongemoeid worden gelaten in het belang van de bosdieren.
Het gebied kent een rijke cultuurhistorie. Door het landschap open te maken, komen oude beukenlanen, eiken op grenswallen en monumentale bomen weer beter tot hun recht.

Ingrijpende verandering
De ingreep is omvangrijk. Machines die de bomen kappen, hout transporteren en die het bosstrooisel verwijderen zullen de komende drie jaar de rust en het landschapsbeeld en de beleving verstoren.

Interessant genoeg om u hierover te informeren en u bent van harte uitgenodigd.

Kees Tabak

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top
X