Skip to content

Beste leden,

De Lenteloop was een succes en ook het baanseizoen is mooi begonnen met de Klaverblad Trackmeeting, het voorjaar is begonnen! Voor ons als leden zoals gebruikelijk een moment om samen terug te kijken naar het afgelopen jaar en een blik vooruit te werpen op 2024.
We nodigen je dan ook van harte uit voor…

de algemene ledenvergadering, editie voorjaar 2024
wanneer: donderdag 18 april om 20.30 uur
waar: de kantine van ons clubhuis

We bespreken onder andere de jaarverslagen van de commissies, de jaarrekening 2023 en hebben aandacht voor onze jubilarissen. En we zijn nieuwsgierig naar jouw mening!

Natuurlijk hebben we een vaste agenda, deze vind je in concept bij deze uitnodiging.

Wil je naast al deze punten nog iets anders bespreken, maak dan vooral gebruik van de ‘zeepkist’. Heb je een GAC onderwerp dat je belangrijk vindt of gewoon graag wilt delen, grijp je kans en laat je horen! Klim op de kist, doe je onderwerp in 1 minuut uit de doeken (iets langer is ook OK) en hoor de reacties van je mede-leden. Echt de allerbeste (en leukste) manier om zaken op de kaart te zetten. Wil je dit doen? Meld je dan vooraf even aan via secretaris@gach.nl.

Uiteraard is er ook ruimte voor ‘ingezonden stukken’, wil je daar gebruik van maken dan is het verzoek deze uiterlijk vrijdag 12 april in te sturen. Ook dit kan via secretaris@gach.nl.

Alle vergaderstukken staan  uiterlijk 2 weken van tevoren op onze GAC website, www.gach.nl.

We zien je graag op 18 april!

Namens het bestuur,

Bart van den Haak (voorzitter)                                                                                
Ivar Wierenga (secretaris)

Concept agenda
Algemene ledenvergadering, editie voorjaar 2024

 1. Opening en mededelingen
 2. Notulen ALV 23 november 2023
 3. Ingekomen stukken
 4. Huldigingen en voordracht Gulden lid
 5. Jaarverslagen commissies 2023
 6. Financiën, jaarrekening 2023
  1. toelichting jaarrekening 2023
  2. verslag kascontrole commissie
  3. goedkeuring jaarrekening 2023
 7. Onderwerpen vanuit het bestuur
 8. Bestuurssamenstelling: verlopende termijnen
 9. De  “GAC zeepkist”.
 10. Rondvraag en sluiting

Back To Top