skip to Main Content

Weerwijzer:

Geen beperkingen.

Beste GAC leden,

Er is gebleken dat een junior-atleet het corona virus onder de leden heeft. De atleet heeft waarschijnlijk het virus opgelopen tijdens schooltijd en niet tijdens de training. Afgelopen donderdag heeft de atleet getraind tussen 19.00 en 21.00. De GGD heeft het contactonderzoek afgerond en contact opgenomen met de direct betrokkenen. De atleten bij wie de persoon in kwestie traint zijn geïnformeerd.  Gezien de privacy maken we de naam van de atleet niet verder bekend.

Volgens het protocol van de GGD zijn er geen aanvullende maatregelen nodig. Het is wel belangrijk om goed in de gaten te houden of je verkoudheidsklachten ontwikkelt, zodat je je dan kan gaan testen. Iedereen die zich ziek voelt (koorts, hoesten, niezen, verkoudheid ect.) wordt verzocht om thuis te blijven.

Tevens willen wij iedereen verzoeken zich aan de Corona richtlijnen te houden en ook 1,5 meter afstand tijdens de training te hanteren.

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. U kunt ons daarvoor benaderen op het volgende e-mailadres: secretaris@gach.nl

Namens het bestuur

Paul Maas

Back To Top
X