skip to Main Content

Weerwijzer:

Geen beperkingen.

Beste leden,
Het laatste half jaar is voor ons allen best een heftige periode geweest. Een tijd lang lag alles stil, en toen we weer konden opstarten moest dat met allerlei voorzorgsmaatregelen, die ook nog eens aan verandering onderhevig waren. Als Bestuur zijn we ontzettend blij met, en dankbaar voor, de enorme inzet en flexibiliteit van onze trainers en overige vrijwilligers om dit alles mogelijk te maken. Ook is het heel fijn om te constateren dat de trouw aan GAC onder onze leden erg groot is, en dat ook zij zo goed mogelijk proberen om aan de nieuwe afspraken te voldoen.
Wel merken we, en dat is begrijpelijk, dat er nog wel eens onduidelijkheid heerst over die Corona-afspraken (het protocol). En we beseffen dat de kracht zit in herhaling. Daarom zouden we je willen vragen om het Coronaprotocol voor jouw onderdeel goed te bekijken en na te leven.

Naar alle GAC-Coronaprotocollen 

Uitgangspunt is dat we zoveel mogelijk proberen vermenging van (groepen van) loopsporters en wedstrijdatleten te vermijden. Daarom vragen we je speciale aandacht voor de instructies met betrekking tot het stallen van fietsen (m.n. op zaterdag voor de loopsport), de aanlooproute(s) voor jouw onderdeel, de verzamelplaatsen, en de regels met betrekking tot de openstelling van de kantine vanaf 12 september. Dit staat allemaal beschreven in het protocol. We hebben als Bestuur ook onderzocht hebben of we de kleedkamers en douches weer open kunnen stellen. Helaas is dat op dit moment nog niet mogelijk. We zullen dit in oktober opnieuw bekijken. Uiteraard zijn en blijven we open voor ideeën.

Nogmaals veel dank aan allen!

Sportieve groet,
Paul, namens het Bestuur

Back To Top
X