Skip to content

Beste leden,

Op maandag 25 april houden wij onze traditionele voorjaars-ALV (Algemene Leden Vergadering). Naast een boel andere interessante onderwerpen bespreken we dan ook de bestuurssamenstelling. Als huidige voorzitter heb ik er dan twee termijnen van 4 jaar op zitten, en zoals al enkele keren aangegeven wil ik het stokje graag overdragen.

Daarom publiceren wij bij deze de vacature: Vacature voorzitter bestuur GAC

Uiteraard hebben we als bestuur uitgebreid over de invulling van de rol gesproken. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat onze huidige 1e penningmeester Bart van den Haak de voorzittersrol uitstekend zou kunnen vervullen. Bart beschikt ruimschoots over de benodigde ervaring, kennis en capaciteiten om de in de vacature genoemde taken uit te kunnen voeren. Omdat hij al enkele jaren in het bestuur zitting heeft, is hij ook al erg goed thuis in de belangrijke dossiers. Als bestuur hebben wij het volste vertrouwen in Bart als voorzitter en daarom zullen wij hem tijdens de ALV als kandidaat aan jullie voordragen.

Het uiteindelijke besluit over de benoeming van bestuursleden is natuurlijk aan de ALV, aan onze leden dus. Overige geinteresseerden in deze of een andere bestuursrol (bijvoorbeeld die van Algemeen Bestuurslid met aandacht voor communicatie, zie de vacature op de site) worden aangemoedigd en kunnen zich aanmelden bij de secretaris, Jessica Breunesse (secretaris@gach.nl). Bij voorkeur zo spoedig mogelijk zodat het bestuur nog voor de ALV met hen kan kennismaken. De agenda en stukken van de ALV dienen wij 2 weken van tevoren te publiceren, en het zou goed zijn als we alle kandidaten daarbij kunnen vermelden.

Mocht je vragen op opmerkingen hebben over het voorgaande, aarzel dan niet om met mij of een van onze andere bestuursleden contact op te nemen.

Namens het bestuur, een zeer sportieve groet!

Paul Maas, Voorzitter

Back To Top