Skip to content

In het kader van de recente onthullingen over grensoverschrijdend gedrag bij o.a. The Voice en Ajax wil GAC graag laten weten oog te hebben voor de maatschappelijke onrust die hierdoor is ontstaan.

GAC vindt het heel belangrijk een club te zijn waar iedereen van haar of zijn sport kan genieten en zich veilig voelt.  Mocht er toch een probleem zijn, daarmee wordt iedere vorm van grensoverschrijdend gedrag bedoeld, dan kun je dat melden bij het bestuur, bij een van de 2 vertrouwenspersonen van GAC of bij de vertrouwenspersoon van de Atletiekunie.

De vertrouwenspersoon bij GAC is aanspreekbaar voor ondersteuning en advisering, is neutraal en zal altijd in overleg en met toestemming van de melder van een probleem vervolgstappen nemen. De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht over de zaken die gemeld worden.

Voor meer informatie zie:

Back To Top