skip to Main Content

Weerwijzer:

Geen beperkingen.

Het bestuur heeft de taak om regelmatig het HHR te reviewen op veranderingen in de organisatie.
De laatste wijzigingen zijn in november 2019 gedaan.

Afgelopen tijd is er gewerkt aan een update van de volgende stukken:

Alle stukken uit het HHR en zijn hier vinden
(Van de stukken die zijn aangepast is de vorige versie, onderaan de pagina, onder ‘Archief’ terug te vinden)

Tijdens de komende Algemene Leden Vergadering van 23 november as. wil het bestuur

Bijlage 2.18 Bestuursreglement

toevoegen in kader van de nieuwe WBTR wetgeving per 1 juli 2021.

Mochten er nog opmerkingen zijn, kunnen deze aan secretaris@gach.nl worden doorgegeven, tot uiterlijk een week voor de komende ALV van 23 november 2021.

Back To Top
X