skip to Main Content

Weerwijzer:

Geen beperkingen.

Beste leden,

Inmiddels zal eenieder wel gehoord hebben dat de overheid gisteren nieuwe Coronamaatregelen aangekondigd heeft die op 6 november zullen ingaan.
Gezien het feit dat deze maatregelen grote impact zullen hebben op de amateursport, wordt hierover op dit moment nog druk gedebateerd in de Tweede Kamer.
Op dit moment is het dus nog onduidelijk wat de impact gaat zijn bij GAC.

Zoals altijd na afkondiging van nieuwe overheidsmaatregelen worden nu eerst door NOC*NSF en de Atletiekunie de protocollen aangepast. NOC*NSF en Atletiekunie overleggen waarschijnlijk morgenmiddag met elkaar en mogelijk ook nog met de overheid, en we hopen dat zij vervolgens zo snel mogelijk de nieuwe protocollen publiceren.

Pas daarna kunnen wij als GAC onze regels daarop aanpassen en deze aan jullie mededelen.

We beseffen dat dit vervelend is en dat de voorbereidingstijd voor trainers, coördinatoren en overige vrijwilligers steeds korter wordt, we doen ons best om zo snel mogelijk te communiceren.

Namens het bestuur,
Paul Maas
Voorzitter Gooise Atletiek Club Hilversum

Back To Top
X