skip to Main Content

Weerwijzer:

Geen beperkingen.

Beste leden van GAC,

Na de nieuwe maatregelen van vorige week heeft het demissionair kabinet met ingang van zaterdag 13 november 18:00 uur wederom aanvullende maatregelen aangekondigd, die deels ook een impact hebben op de sport.

Als bestuur krijgen we over het algemeen erg positieve reacties op de manier waarop wij met deze situatie omgaan, maar er zijn ook mensen die minder blij zijn. Het is met alle beperkingen ons worden opgelegd lastig om iedereen tevreden te stellen. Over de vraag of de overheid de juiste maatregelen treft zijn er waarschijnlijk evenveel meningen als wij leden hebben. Het is niet onze rol als vereniging om daarin stelling te nemen. Onze taak is om binnen de door de overheid en de Atletiekunie opgelegde regels onze leden zo goed mogelijk in staat te stellen hun geliefde sport te beoefenen. Dat hebben we in onze statuten afgesproken. Doen we dat niet, dan kunnen we daarvoor als bestuur door onze leden en door de wetgever aanspakelijk worden gesteld.

Namens de sport en dus ook GAC heeft NOC*NSF deze week hun best gedaan om de regels wat te laten versoepelen. Dat is gelukt, zodat de regels vooral voor binnenlokaties zijn aangescherpt. En daar zijn wij blij mee, want zo kunnen onze 1600 leden weliswaar met wat beperkingen toch hun sport blijven uitoefenen.

Vanaf 13 november 18:00 uur zijn er aanvullende regels omtrent wedstrijden en de openstelling van de kantine, en die hebben we in ons nieuwe protocol in het blauw toegevoegd. O.a. zijn de openingstijden van het clubhuis en kantine gewijzigd.

Via bijgaande link kun je ons nieuwe Corona-protocol inzien: Corona protocol 13 november 2021

Om de voorgeschreven regels te kunnen handhaven hebben we op alle momenten dat we het gebouw open willen stellen een aantal vrijwilligers nodig die de CTB- en identiteitscontrole kunnen uitvoeren. Bij deze nogmaals een oproep voor vrijwilligers die op bepaalde dagen en tijden willen helpen met de CTB- en identiteitscontrole, ook als dat maar voor 1 of 2 keer is. Je kunt je hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar: ctb@gach.nl met daarin de dagen en tijden dat je beschikbaar bent.

Indien we voor een bepaalde openingsdag en tijdstip geen vrijwilligers beschikbaar hebben, dan zal het gehele gebouw alsnog gesloten zijn.

Zoals in het protocol aangegeven verzoeken we iedereen om het aantal keren dat men de deur passeert, en dat dus de controle moet worden uitgevoerd, te beperken. Indien het gebouw gesloten is kunnen kleding en tassen op de tribune onder het afdak worden gelegd. Het buitentoilet aan de baanzijde is ook altijd toegankelijk.

Namens het bestuur wil ik iedereen bedanken voor het begrip en voor het positief bijdragen aan een veilige en reglementair juiste gang van zaken.

Met sportieve groet,

Paul Maas

Voorzitter Gooise Atletiek Club Hilversum

Back To Top
X