skip to Main Content

Weerwijzer:

Geen waarschuwing.

Beste sportvrienden,

Bij deze deel ik jullie, namens het bestuur van GAC, mede dat wij, in lijn met de nieuwe richtlijnen van de overheid en adviezen van de Atletiekunie en NOC NSF, al onze activiteiten staken t/m in ieder geval 6 april.

Dit betekent dat:

  • Gebouw, materialenhok, baan en veld gesloten zijn
  • Competitie-, oefen- en trainingswedstrijden zijn afgelast
  • Alle andere clubbijeenkomsten waarbij men fysiek bij elkaar komt (zoals trainingen, opleidingen, bijscholingen, overleggen, vergaderingen en vieringen) zijn afgelast
  • Fysieke vergaderingen van commissies dus ook geen doorgang kunnen vinden.
  • Eventuele verhuur van kantine/gebouw ook niet is toegestaan.
  • Het niet is toegestaan onder GAC vlag (o.a. trainerskleding) op een alternatieve locatie training te geven. We adviseren ook dit niet op eigen verantwoordelijkheid te doen. Hiermee volgen we het advies van de Atletiekunie en het RIVM. Het advies is erop gericht sociale contacten te beperken en dat betekent dus ook ‘samen sporten’. 

We begrijpen als bestuur heel goed dat dit geen lichte maatregel is, en dat dit een flinke ingreep op een ieders leven is. Maar hebben als vereniging een grote verantwoordelijkheid voor het welzijn van onze leden, en we moeten ons steentje bijdragen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Wij zullen jullie uiteraard op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Houd hiervoor a.u.b. de berichtgeving op de website goed in de gaten.

Met sportieve groet,

Paul

Back To Top
X