skip to Main Content

Weerwijzer:

Geen waarschuwing

Beste allemaal,

De ontwikkelingen gaan snel. Gisteren gaven zowel de overheid als de Atletiekunie aan dat onze activiteiten met minder dan 100 mensen, onder bepaalde voorwaarden, nog konden doorgaan. Vandaag hebben NOC NSF en de Atletiekunie het volgende bekend gemaakt:

https://nocnsf.nl/nieuws/2020/03/nocstarnsf-adviseert-om-alle-sportbijeenkomsten-in-maart-af-te-gelasten

Ik wil jullie hierbij informeren dat GAC zich uiteraard conformeert aan dit advies.

GAC staakt met onmiddellijke ingang (in ieder geval t/m 31 maart) alle activiteiten, en gebouw en baan zijn enkel toegankelijk voor commissieleden van bijvoorbeeld de beheerscommissie, en enkel voor dringende zaken.

Ook voor groepen die zich (normaliter) op een alternatieve locatie verzamelen worden de activiteiten gestaakt.

Tevens is niet toegstaan onder GAC vlag (trainerskleding) op een alternatieve locatie training te geven. We adviseren ook dit niet op eigen verantwoordelijkheid te doen. Hiermee volgen we het advies dat ook sociale contacten zoveel mogelijk moeten worden vermeden.

We begrijpen als bestuur heel goed dat dit geen lichte maatregel is, en dat dit een flinke ingreep op een ieders leven is. Maar hebben als vereniging een grote verantwoordelijkheid voor het welzijn van onze leden, en we moeten ons steentje bijdragen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Wij zullen jullie uiteraard op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Houd hiervoor a.u.b. de berichtgeving op de website goed in de gaten.

Met sportieve groet,

Paul

Back To Top
X