skip to Main Content

Weerwijzer:

Geen beperkingen.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering, 22 September 2020

Geacht GAC lid,

Graag nodigen wij jou hierbij uit voor de uitgestelde voorjaars Algemene Leden Vergadering van GAC. Deze zal plaatsvinden op dinsdagavond 22 september, om 20:30.

Door corona hebben we de voorjaars ALV uit moeten uitstellen maar we zijn blij dat we nu toch onze jaarcijfers van 2019 kunnen presenteren. Op de website kun je via deze link alvast de agenda en de te bespreken stukken bekijken.

Agenda en stukken ALV

De jaarrekening zullen wij op de website publiceren zodra deze klaar is, uiterlijk 2 weken van tevoren.

Omdat wij graag iedereen de mogelijkheid willen bieden om de ALV bij te wonen, maar ook begrijpen dat je wellicht niet fysiek aanwezig kan of wil zijn, bieden wij de mogelijkheid om de ALV te volgen via een livestream. Door middel van de chatfunctie kunnen dan eventueel vragen worden gesteld en gestemd worden.

Graag willen wij je verzoeken aan te geven of je wel of niet deel zal nemen aan de ALV. Tevens kan je hierbij opgeven of je fysiek aanwezig zult zijn, dan wel online aan de ALV wil deelnemen.

Vanwege de corona-maatregelen kunnen maximaal 50 leden in de kantine de vergadering bijwonen. Alleen de eerste 50 leden die zich opgeven om de vergadering in het clubgebouw bij te wonen zullen hiervoor een uitnodiging krijgen. Andere deelnemers krijgen tijdig een weblink toegestuurd waarmee online deelgenomen kan worden.

Omdat wij tijdig willen weten op hoeveel mensen we moeten rekenen, verzoeken wij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 14 september jezelf aan of af te melden. Hiervoor hebben alle leden een persoonlijk email ontvangen. Mocht je geen email hebben ontvangen, kun je dit melden bij de secretaris secretaris@gach.nl

Om een vlot verloop van de ALV mogelijk te maken kunnen vooraf vragen worden gesteld m.b.t. gepubliceerde stukken, de jaarrekening 2019 of andere zaken. Deze vragen dienen uiterlijk op vrijdag 18 september ingediend te zijn. Stuur deze vragen naar secretaris@gach.nl

Het bestuur zal de vragen zoveel mogelijk vooraf beantwoorden en beide publiceren op de website. Indien nodig zullen ingekomen vragen tijdens de ALV worden behandeld. 

Wij hopen op een mooie opkomst.

Met vriendelijke groet,

Bestuur GAC

Back To Top
X