Skip to content

Beste leden,

Vorige week maandag was de jaarlijkse voorjaars-ALV. Traditiegetrouw huldigen wij alle leden die 40 jaar of langer lid zijn. Deze leden hebben we persoonlijk bezocht en een bos bloemen overhandigd.

De jaarverslagen heeft Peter van der Schoot mondeling toegelicht. De jaarrekening is besproken, de kascommissie heeft haar verslag gedeeld waarna de jaarrekening is goedgekeurd 

Peter feliciteert Bart met zijn nieuwe rol in het bestuur.

Paul Maas heeft na 2 termijnen afscheid genomen als voorzitter van GAC. Bart van den Haak heeft het stokje overgenomen van Paul. Het was een unanieme stemming. Door de benoeming van Bart kwam de positie van 1e penningmeester vrij. Jan Willem Woolderink wilde deze graag invullen. Ook deze stemming was unaniem.

De foto’s van deze avond vind je hier: https://gac.smugmug.com/Sports/Voorjaars-ALV-25-april-2022/

Groeten van


Het bestuur

Back To Top