Skip to content

Beste leden.

Vorige week dinsdag was het weer zover.
Onze jaarlijkse algemene ledenvergadering, ook wel de ALV genoemd.

Ook deze keer was de vergadering geheel online. Er waren 32 mensen aanwezig. Robert Brekelmans heeft opnieuw de techniek op zich genomen om alles goed te laten verlopen. En de notulen worden uitgewerkt door Hillegonda Griffioen.

Traditiegetrouw hebben we de atleten met bijzondere prestaties weer gehuldigd. En dat waren er aardig wat. Ondanks beperkingen hebben we afgelopen sportjaar prachtige prestaties neergezet. Maar liefst 13 gouden, 7 zilveren en 8 bronzen NK medailles, 63 clubrecords en zelfs een wereldrecord hoogspringen voor Rietje Dijkman. In totaal zijn er 48 atleten gehuldigd. De huldigingen zelf hebben we net als vorig jaar buiten op de baan gedaan, en in de vergadering hebben we e.e.a. nog eens even op een rijtje gezet.

Ook hebben we de begroting en het contributievoorstel voor het komende jaar besproken en vastgesteld. Het huishoudelijk reglement is geactualiseerd en de door het bestuur voorgestelde wijziging van de statuten is unaniem goedgekeurd. Deze was nodig in verband met de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Naast de aanpassingen vanwege de nieuwe wet hebben we de statuten ook aangepast aan de nieuwe manieren van communiceren van vandaag de dag.

We hebben Dorien Hopma-Zijlema mogen verwelkomen en formeel benoemd in het bestuur als algemeen lid met de loopsport in haar portefeuille.

Dorien Hopma-Zijlema

We hebben daarnaast nog steeds een vacature voor een algemeen lid met als speciaal aandachtsgebied communicatie en we gaan ook op zoek naar een nieuwe voorzitter. Paul Maas bereikt namelijk komend voorjaar het einde van zijn 2e periode als voorzitter.

Niet alleen in het bestuur zijn er vacatures. We hebben vaak en op vele plaatsen versterking nodig. Om dat te coördineren, maar ook om het vrijwilligersbeleid meer vorm te geven, zijn we op zoek naar 1 of meer vrijwilligerscoördinatoren.

Sportieve groet,

Bestuur GAC

Back To Top