Skip to content

De Communicatiecommissie is verantwoordelijk voor een goed onderling contact tussen de leden, leden en bestuur, leden en commissies en tussen commissies en bestuur.  De commissie wil leden en geïnteresseerden tijdig op de hoogte brengen van actualiteiten en activiteiten die spelen binnen en buiten GAC. Middelen zijn o.a. de website, nieuwsbrief (die je hier kunt aanvragen) en GAC Magazine .

Taken:

  • ontwikkelen en uitvoeren van het communicatiebeleid;
  • beheer van de website;
  • uitbrengen van de digitale nieuwsbrief;
  • viermaal per jaar uitbrengen van GAC magazine;
  • huisstijl vaststellen en vastleggen en aansluitend het verzorgen en bewaken hiervan;
  • externe contacten met kranten, regionale omroep en huis-aan-huis bladen onderhouden;
  • afstemmen van de communicatie op de wensen van de leden, commissies en bestuur;
  • opstellen van het jaarwerkplan met bijbehorende begroting;
  • periodiek informeren van het bestuur over de activiteiten van de commissie.

Samenstelling Commissie

Annette Marcelis
voorzitter, nieuwsbrief en kantineschermen

Floris van der Pol
penningmeester

Ivar Wierenga
bestuursvertegenwoordiger

Robert Fey
website beheer

Youcke Laven
website beheer, social media

Robert Brekelmans
website beheer, kantineschermen, ict

Ellen Ruwe
magazine

Back To Top