skip to Main Content

Weerwijzer:

Geen beperkingen.

De beheercommissie van GAC draagt zorg voor het onderhoud van het clubhuis en de baan. De beheercommissie heeft ook de contacten met de gemeente Hilversum over de baan en het buitenterrein.

Zoveel mogelijk onderhoudsklussen worden door de onderhoudsgroep uitgevoerd op maandag- morgen, de rest uitbesteed aan professionals. Wat minder in het oog springend maar niet minder belangrijk zijn aspecten als veiligheid, brandveiligheid, het schoon houden van het clubgebouw, inspecties en meerjaren-onderhoudsplanningen. Tbv bouwtechnische verbeteringen/duurzaamheid het uitzoeken en opvragen offertes en actueel houden van technische service contracten.

Samenstelling onderhoudsgroep

Hans Veldmeijer (coördinator) hans.veldmeijer@live.nl 06-20009696

Henny Vos, Jack v/d Wijngaard, Henry Swankhuizen, Pieter Wilhelmus, Paul de Wijs, Kees Jagers, Jan-Henry Sonneveld

Samenstelling beheercommissie (beheer@gach.nl)

Facilitair manager: Vacature

Bouwkundige: Vacature

Afgevaardigde onderhoudsgroep: Hans Veldmeijer

Penningmeester en (incidentele) baanverhuur: Hans Oosterhuis (hans.oosterhuis@gach.nl) 06-51356269

Bestuurslid beheer: Aswin Jagers

Back To Top
X