skip to Main Content

Weerwijzer:

Geen beperkingen.

De beheercommissie van GAC waakt over de bouwkundige kwaliteit van onze bezittingen. Het clubhuis en de baan worden jaarlijks geïnspecteerd. Vanuit deze inspecties wordt een onderhoudsplan opgesteld en in overeenstemming met het beschikbare budget wordt jaarlijks onderhoud uitgevoerd.  De beheercommissie heeft ook de contacten met de gemeente Hilversum over de baan en het buitenterrein.

Onderdeel van de beheercommissie is het aansturen van de facilitair manager en de onderhoudsploeg; op hun beurt koppelen deze informatie terug naar de beheercommissie indien reparaties of onderhoud met voorrang uitgevoerd moeten worden.

Wat minder in het oog springend maar niet minder belangrijk zijn aspecten als veiligheid, ontruimingsplan, brandveiligheid, toegangsbewaking door middel van camera’s, fietsenstalling en het schoon houden van het clubgebouw.

Samenstelling onderhoudsgroep

Hans Veldmeijer
hans.veldmeijer@live.nl
06-2000.9696

Henny Vos

Nel Draaier

Jack v/d Wijngaard

Henry Swankhuizen

Pieter Wilhelmus

Paul de Wijs

Jos Koekkoek

Kees Jagers

Samenstelling beheercommissie (beheer@gach.nl)

Facilitair manager: Henk Milder
henk.milder@gach.nl
06-21380969

Bouwkundige: Vacature

Afgevaardigd onderhoudsgroep: Hans Veldmeijer

Penningmeester: Vacature (Floris van der Pol AI)

Bestuurslid beheer: Aswin Jagers

Back To Top
X