skip to Main Content

Weerwijzer:

Geen waarschuwingen

De beheercommissie van GAC waakt over de bouwkundige kwaliteit van onze bezittingen. Het clubhuis en de baan worden jaarlijks geïnspecteerd. Vanuit deze inspecties wordt een onderhoudsplan opgesteld en in overeenstemming met het beschikbare budget wordt jaarlijks onderhoud uitgevoerd.  De beheercommissie heeft ook de contacten met de gemeente Hilversum over de baan en het buitenterrein.

Onderdeel van de beheercommissie is het aansturen van de facilitair manager en de onderhoudsploeg; op hun beurt koppelen deze informatie terug naar de beheercommissie indien reparaties of onderhoud met voorrang uitgevoerd moeten worden.

Wat minder in het oog springend maar niet minder belangrijk zijn aspecten als veiligheid, ontruimingsplan, brandveiligheid, toegangsbewaking door middel van camera’s, fietsenstalling en het schoon houden van het clubgebouw.

Samenstelling onderhoudsgroep

Henny Vos

Jack v/d Wijngaard

Henry Swankhuizen

Pieter Wilhelmus

Paul de Wijs

Jos Koekkoek

Kees Jagers

Samenstelling beheercommissie

beheer@gach.nl

Dick in den Berken
dick.in.den.berken@gach.nl
06-51557784

Aswin Jagers
aswin.jagers@gach.nl
06-19776413

Henny Vos

Hans Veldmeijer

Penningmeester: vacature (Barbara Majoor AI)

Bestuurslid beheer: vacature 

Back To Top
X