Skip to content

De Loopsportcommissie (LSC) zorgt ervoor dat de honderden sportieve hardlopers, nordic walkers en sportieve wandelaars wekelijks een of meerdere malen kunnen trainen onder leiding van een gekwalificeerde trainer. Daarnaast organiseert de LSC diverse loopactiviteiten zoals de Lenteloop, Wasmeerloop, Herfstloop en Sinterklaasloop. De commissie doet dit samen met het loopteam, het opleidingsteam en het evenemententeam. Kernpunten zijn: kwalitatieve trainingen, sportief, sociaal, laagdrempelig, verantwoord. De LSC is verantwoordelijk voor de kwaliteit en continuïteit van de trainingen. 1x per jaar start een  startersclinic waar nieuwe leden instromen.

Samenstelling commissie 

Kees Tabak
voorzitter

Christine Tamminga
penningmeester

Cobie van Keulen
secretaris

Dorien Hopma Zijlema
bestuursvertegenwoordiger

Bruno Fermin
algemeen lid

Ron Buisman
algemeen

vacant
algemeen

Naast bovenstaande algemene leden en bestuur zijn ook onderstaande teams en coördinatoren onderdeel van de Loopsportcommissie.

Hoofdtaken Loopteam

 • Organiseren van de trainingen en faciliteren trainers;
 • Kwaliteit bewaken door bijscholingen van de trainers;
 • Zorgen voor continuïteit van actieve trainers;
 • Faciliteren van nieuwe loopcursussen;
 • Faciliteren basisgroepen.

Coördinatoren

Saskia Bons
hardlopen

Liene Malsch
nordic walking

Paul de Wijs
sportief wandelen

Astrid van Haaften
startersclinic

Hoofdtaken Opleidingsteam

 • Verzorgen van de trainersopleidingen;
 • Bijscholingscursus;
 • Reanimatiecursus;
 • Sport EHBO-cursus.

Coördinatoren

Henk van Heemskerk

Patrick Weening
Coördinator veiligheid/Reanimatie

Hoofdtaken Evenemententeam

 • Organiseren van evenementen;
 • Loopactiviteiten;
 • Eenmalige acties.

Angela Smeink
Coördinator Klaverblad voetstappenpad

Jan Willem Scherrenburg
Coördinator Loopjes

Ron Lasterie
Coördinator bootcamp

Back To Top