Skip to content

Beste GAC leden,

Maandag 25 april a.s. om 20:30 uur is de voorjaars Algemene Ledenvergadering van GAC. De ledenvergadering is een belangrijk moment waarop het bestuur verantwoording aflegt aan de leden.

Het bestuur roept alle leden op tot het bijwonen van deze ALV, die dit keer weer fysiek in de kantine gehouden zal worden. Hoewel fysieke aanwezigheid de voorkeur heeft, hebben geintereseerden die niet actief (bij voorbeelbeeld aan het stemmen) wensen deel te nemen, de mogelijkheid de ALV online te volgen. Let op: hiervoor is registratie vereist door een email te sturen naar alv@gach.nl

Luister, praat mee en laat je stem mee tellen.

De volgende onderwerpen zullen o.a. besproken worden:

  • Jaarverslagen commissies 2021,
  • De jaarrekening van 2021,
  • Update baanrenovatie en indoorhal,
  • Voorstellen vertrouwenspersonen,
  • Vrijwilligersbeleid,
  • en natuurlijk als vaste afsluiter, kan iedereen een GAC onderwerp dat hem of haar hoog zit of aan het hart gaat, presenteren in 1 minuut op de online zeepkist.

De volledige agenda en stukken vind je vanaf 11 april hier op de website.

Hartelijke groet,

namens bestuur

Jessica Breunesse
Secretaris

Back To Top