Skip to content

Beste leden,

In een eerder bericht hebben we aangegeven dat wij op maandag 25 april onze voorjaars-ALV (Algemene Leden Vergadering) houden, dat ik dan zal aftreden en dat er naar verwachting een nieuwe voorzitter zal worden benoemd. De vacature is enige tijd geleden gepubliceerd en belangstellenden kunnen tot 2 weken voor de vergadering hun interesse kenbaar maken. Zoals we reeds hebben aangegeven zullen we als bestuur onze huidige 1e penningmeester Bart van den Haak als kandidaat aan jullie voordragen.

Indien Bart door de ALV wordt benoemd zal er een vacature voor 1e penningmeester ontstaan. Omdat dit een cruciale rol in het bestuur betreft, die we zo snel mogelijk willen invullen, hebben wij deze rol vandaag onder voorbehoud als vacature op de site gepubliceerd. Het voorbehoud is uiteraard dat Bart in de rol van voorzitter wordt benoemd. Indien dat gebeurt en we ook een geschikte kandidaat hebben voor de 1e penningmeester rol, dan kunnen we deze ook in de komende ALV benoemen en hoeven we niet een half jaar te wachten.

Het uiteindelijke besluit over de benoeming van bestuursleden is aan de ALV. Geïnteresseerden in deze of de andere vacante bestuursrol (die van Algemeen Bestuurslid met aandacht voor communicatie, zie de vacature op de site) worden aangemoedigd en kunnen zich aanmelden bij de secretaris, Jessica Breunesse (secretaris@gach.nl), tot uiterlijk 2 weken voor de ALV, zodat het bestuur nog met hen kan kennismaken. De agenda en stukken van de ALV dienen wij 2 weken van tevoren te publiceren, en het zou goed zijn als we alle kandidaten daarbij kunnen vermelden.

Mocht je vragen of opmerkingen hebben over het voorgaande, aarzel dan niet om met mij of één van onze andere bestuursleden contact op te nemen.

Namens het bestuur, een zeer sportieve groet!

Paul Maas, Voorzitter

Back To Top